12 พฤษภาคม 2552

Physical Intelligence - ปัญญาสังเคราะห์


ประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านจิตใจ (Mind Sciences) ไม่ว่าจะเป็น ประสาทวิทยา (Neuroscience) วิทยาศาสตร์การรับรู้ (Cognitive Science) ประสาทเทววิทยา (Neurotheology) ระบบรับรู้ประดิษฐ์ (Artificial Sense) การเชื่อมต่อระหว่างจักรกลกับจิตใจ (Mind-Machine Interface) เป็นต้น กำลังกลายมาเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงในวงการวิจัยทั่วโลก ผมพยายามนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังบ่อยๆ เพราะประเทศไทยกำลังจะตกยุคของศาสตร์เหล่านี้ไปแล้ว ทั้งๆ ที่ประเทศทางเอเชียของเรามีความก้าวหน้าในเรื่องของศาสตร์แห่งจิตใจมาก่อนประเทศตะวันตกเสียอีก เนื่องจากเราเป็นเมืองพุทธ แต่ทว่า .... ขณะนี้ประเทศตะวันตกกำลังจะนำวิทยาการสมัยใหม่ เข้ามาหลอมรวมกับศาสตร์ที่เมื่อก่อนอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ ... และก็จะทำให้ประเทศที่ครอบครองศาสตร์ทางด้านนี้จะครอบครองโลกยุคใหม่ หลังปี ค.ศ. 2050 เมื่อเวลานั้นมาถึง เรื่องของ Digital Divide (หรือช่องว่างทางดิจิตอลระหว่างประเทศที่อยู่ในยุคสารสนเทศ กับประเทศที่ตามไม่ทัน) จะกลายมาเป็น Wisdom Divide หรือ ช่องว่างทางปัญญา ที่จะทำให้ประเทศที่ตามไม่ทัน ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยครับ ประเทศที่เจริญในศาสตร์ด้านนี้จะเข้าสู่ Boutique Economy หรือ เศรษฐกิจยุคบูติก ที่ผู้คนดำรงชีวิตด้วยปัญญา เป็นสังคมที่น่ารื่นรมย์ใจมาก แต่ประเทศที่ไม่ทันในศาสตร์ด้านนี้ก็จะอยู่อย่างยากจน บนเศรษฐกิจแบบไม่ยั่งยืน

ล่าสุด ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการข้ามเข้าไปสู่ยุคแห่งจิตใจ (Mind Age) ไปอีกขั้นแล้วครับ โดยหน่วยงานให้ทุนทางด้านกลาโหมที่เรารู้จักกันดีคือ DARPA ได้ออกมาประกาศให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยในหัวข้อของ Physical Intelligence โดยเน้นการตอบคำถามว่า จิตใจและความคิด สามารถที่จะอธิบายออกมาด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ และกฏทางฟิสิกส์ได้หรือไม่ ผู้ที่ต้องการเงินสนับสนุนนี้จะต้องเสนอวิธีการ ทฤษฎีใหม่ เพื่อพิสูจน์ว่า ปัญญาทำงานอย่างไร

DARPA เชื่อว่า ปัญญาหรือกิจกรรมของสมองมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น การใช้เหตุผล อารมณ์ ความรู้สึก ผัสสะต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีกระบวนการ ซึ่งน่าจะสามารถที่จะโมเดลและทำซ้ำได้ในแพล็ตฟอร์มอื่น เช่น บนคอมพิวเตอร์ หรือ แม้แต่ สมองชีวะที่สร้างขึ้นมา DARPA ต้องการให้มีการสะสมองค์ความรู้ทางด้านนี้ เพื่อนำมาสู่การสร้างปัญญาสังเคราะห์ที่มีความฉลาดเหนือมนุษย์ เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจสิ่งที่ DARPA ฝันและอยากได้ ทาง DARPA จึงจัด workshop เพื่อทำความเข้าใจแก่นักวิจัย ผมจะนำมารายงานต่อไปครับว่า ท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยใดบ้างจะได้โครงการวิจัยนี้ไปทำครับ ......