09 พฤษภาคม 2552

แปลงฟ้าเป็นอาวุธ - Weaponizing Weather and Climate (ตอนที่ 2)การเรียกลมเรียกฝน หรือเปลี่ยนดินฟ้าอากาศ ให้เป็นอาวุธเพื่อใช้จัดการกับศัตรูเป็นความฝันของกองทัพสหรัฐฯ มานานแล้ว ทั้งกองทัพบก กองทัพเรื่อ และกองทัพอากาศของอเมริกา ล้วนมีหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยกันทั้งนั้น

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Solaren แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของพายุเฮอริเคน หรือ แม้กระทั่งสร้างพายุเฮอริเคนขึ้นมา ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาดยักษ์ที่ล่องลอยอยู่ในวงโคจรของโลก ระบบของ Solaren นั้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1.5 กิกะวัตต์ โดยพลังงานนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นไมโครเวฟ ที่มีความถี่ตรงกับระดับพลังงานในการหมุนของโมเลกุลน้ำ ซึ่งก็จะทำให้น้ำและไอน้ำในบรรยากาศดูดซับคลื่นนี้แล้วเกิดความร้อนขึ้น โดยคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกยิงจากดาวเทียมลงมายังชั้นบรรยากาศส่วนบนและส่วนกลางของพายุ ซึ่งจะทำให้มันสามารถที่จะหยุดหรือเปลี่ยนทิศทางของพายุได้ ซึ่งจริงๆแล้ว เทคโนโลยีที่สำคัญของสิทธิบัตรตัวนี้ก็คือ การบีมคลื่นไมโครเวฟลงมายังพื้นโลก ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ดังนั้นในยามสงบ คลื่นนี้ก็สามารถบีมลงมาที่จานรับ เพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เทคโนโลยีนี้จึงสามารถเป็นได้ทั้งอาวุธ และเป็นได้ทั้งโรงไฟฟ้าในวงโคจรของโลก Solaren มีแผนจะส่งดาวเทียมดวงนี้ขึ้นไปภายในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งจะเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอวกาศจำนวน 200 เมกะวัตต์ ส่วนในเรื่องของการทหารนั้น ทาง Solaren กำลังรอการเจรจาจากกองทัพสหรัฐฯ ว่าสนใจที่จะนำไปใช้งานหรือไม่ เพราะมันสามารถใช้สร้างพายุเพื่อถล่มประเทศที่เป็นศัตรูของอเมริกาได้