23 สิงหาคม 2550

NIA ดันธุรกิจนาโน เพิ่มการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จิ๋วแต่แจ๋ว เพราะมีคนน้อย แต่คุณภาพล้นแก้ว หวังปีนี้ดันงานวิจัยนาโนเทคโนโลยี ไปสู่ภาคธุรกิจ อัดเงิน 50 ล้านบาท ส่งเสริมจากต้นจนสุดปลายทาง

"Valley of Death" หรือ หุบเขามรณะ เป็นสิ่งที่คนทำวิจัยประยุกต์รู้จักกันดี มันเป็นสุสานงานวิจัย ที่งานวิจัย ผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร ที่ว่าเจ๋งๆ มาตายน้ำตื้นอยู่แถวๆ นี้ ไม่อาจข้ามจากผู้ผลิตงานวิจัย ไปสู่ ผู้ใช้ประโยชน์ หรือ ตลาดได้ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนมีกลไกที่เข้มแข็งในการที่จะข้ามหุบเขามรณะนี้ ในอดีต ประเทศไทย ไม่เคยมีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อข้ามหุบเขามรณะนี้โดยตรง จนปัจจุบัน มี 2 หน่วยงาน ที่มีสะพานข้ามเหวแห่งนี้ นั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้จัดตั้งโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator หรือ UBI ) โดย ศ.ดร. ภาวิช ทองโรจน์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ส่วนอีกหน่วยงานก็คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency หรือ NIA) ที่มีคุณศุภชัย หล่อโลหการ ผู้ร่ำรวยด้วยพลังงานและวิสัยทัศน์ เป็นผู้อำนวยการ ซึ่ง 2 หน่วยงานนี้ก็มีจุดเน้นที่ต่างกัน กล่าวคือ UBI เน้นการสร้างธุรกิจใหม่ ในขณะที่ NIA เน้นธุรกิจเดิมที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ เทคโนโลยีใหม่

เท่าที่ผมทราบมา ทาง UBI มีการแบ่งหมวดหมู่ของธุรกิจเป็น hi-tech กับ hi-touch แต่ยังไม่มีโครงการเฉพาะทางด้านธุรกิจนาโน ในขณะที่ NIA เริ่มมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ธุรกิจที่มีการนำเอานาโนเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่า โดย วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา NIA ได้แสดงเจตจำนงค์ดังกล่าวต่อสาธารณะ มีการนำโครงการร่วมวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย กับ อุตสาหกรรม มาออกแถลงข่าว เช่น nanocomposites, nano-silver, nanotitania, nano-cosmetics

nanothailand ขอปรบมือให้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น