06 สิงหาคม 2552

IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) 2010


ไม่ได้อัพเดตเรื่องการประชุมมานานเหมือนกันนะครับ จริงๆ ผมมีการประชุมดีๆ ในช่วงต้นปีหน้า (ค.ศ. 2010) มาแนะนำหลายการประชุมเหมือนกัน จะค่อยๆ ทยอยมาบอกนะครับ มีการประชุมทางด้านนาโนเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจ แต่อาจจะมาบอกช้าไปนิด เพราะกำหนดส่ง abstract ใกล้เข้ามามากแล้ว นั่นคือการประชุม IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) 2010 ซึ่งเป็นการประชุมที่เคยจัดมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี 2006 จัดที่สิงคโปร์ ครั้งที่ 2 ปี 2008 จัดที่เซี่ยงไฮ้ ปีนี้เป็นครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่เกาะฮ่องกง ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม พ.ศ. 2552 กำหนดส่งบทคัดย่อคือวันที่ 15 สิงหาคม 2552 นี้แล้วครับ เนื้อหาที่สนใจของการประชุมจะเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางแสง และอุปกรณ์ทางชีววิทยา


1. Nano-Fabrication
1.1 Nanofabrication Technologies
1.2 Nanoscale Modeling and Simulation
1.3 Nanometrology and Nanomanipulation
1.4 Characterization Techniques
1.5 Nanotechnology Ventures
2. Nano-Electronics
2.1 Nanoelectronic Materials and Structures
2.2 Nanomagnetics and Spintronics
2.3 Nanoelectronic Devices / Systems and Reliability
2.4 Nanomolecular Electronics
2.5 Modeling and Simulation
2.6 Nanoelectronics Ventures
3. Nano-Photonics
3.1 Nanophotonic Materials and Structures
3.2 Nanophotonic Phenomena
3.3 Nanophotonic Devices / Systems and Reliability
3.4 Nanomolecular Photonics
3.5 Modeling and Simulation
3.6 Nanophotonics Ventures
4. Nano-Biology
4.1 Nanobiological Materials and Structures
4.2 Nanomolecular Devices / Systems and Reliability
4.3 Biocompatibility and Bioactivity
4.4 Biological Labeling and Drug Delivery
4.5 Modeling and Simulation
4.6 Nanobiology Ventures