07 มกราคม 2551

The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering - JCSSE2008อีกงานหนึ่งที่ใกล้กำหนดส่ง Abstract แล้วครับ นั่นคือ The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering - JCSSE2008 ซึ่งปีนี้จะไปจัดกันที่ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2551 ซึ่งกำหนดส่ง paper (เป็น paper ฉบับเต็มนะครับ ไม่ใช่ abstract) คือวันที่ 15 มกราคมนี้ ไม่รู้จะมีการเลื่อนวันให้หรือเปล่า เพราะว่าเป็นการส่ง paper ฉบับเต็ม ไม่ใช่แค่ abstract อาจมีหลายๆ คน (หรือส่วนใหญ่) ส่งกันไม่ทันสำหรับหัวข้อการประชุมในปีนี้ก็จะคล้ายๆ ปีก่อนๆ คือเป็นการประชุมวิชาการสาขาต่างๆ ของ computer science และ software engineering แต่ก็ครอบคลุมมาถึง Education และยังมีงานทางด้าน Computational Science and Engineering ด้วย ซึ่งรวมถึง Bioinformatics, DNA Computing, Molecular Computing, Nanotechnology