04 มกราคม 2551

นาโน เชียงใหม่ 2008


ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ กับกำหนดส่ง abstract ของงาน SmartMat 2008 ซึ่งจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2551 กำหนดส่งของเขาก็คือ 18 มกราคม 2551 นี้ ซึ่งก็เป็นเพียงบทคัดย่อหน้าเดียว ถ้าใครอยากไปร่วมงานก็ไม่น่าจะมีปัญหา ยังมีเวลาส่งนะครับ


SmartMat 2008 หรือชื่อเต็มว่า Smart/Intelligent Materials and Nano Technology เป็นการประชุมที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นมา เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยในครั้งนี้มีการรวมเอาการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีชื่อว่า The 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยจัดที่อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม โดยงานดังกล่าวนั้นมี University of California Santa Barbara มหาวิทยาลัยริมทะเลที่สวยที่สุดในสหรัฐอเมริกา มาช่วยจัดและออกทุนให้ งานนี้นอกจากจะเป็นการประชุมทางวิชาการแล้ว ก็ยังมีลักษณะเป็น school ที่ให้ความรู้ในรูปแบบของการบรรยาย ขนานกันไปด้วย น่าสนใจนะครับ