11 กันยายน 2550

สกอ. รับ เลขาฯ ใหม่ อนาคตสดใสแน่ๆ


ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. จะได้เลขาฯ คนใหม่ คือ ดร. สุเมธ แย้มนุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากคนวงการอุดมศึกษา โครงการหนึ่งที่ท่านเคยผลักดันร่วมกับ ศ. ดร. ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาฯ ก็คือ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator หรือ UBI) ซึ่งมีเป้าหมายจะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตผู้ประกอบการใหม่ หรือ Entrepreneur คือ แทนที่เด็กจบมาจะไปเป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ หรือ พนักงานบริษัท แต่อย่างเดียวเหมือนในอดีต ก็มีการสร้างทางเลือกใหม่ ให้เด็กๆ รู้จักการออกไปเป็นเจ้านายตัวเอง หรือ เถ้าแก่ โดยมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่เหล่านั้น โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ งานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องสมุด งบวิจัย รวมไปถึงสถานที่ตั้ง office ของบริษัทบ่มเพาะ หรือ Start-Up เหล่านั้น จนกระทั่งมีความเข้มแข็งพอก็จะ spin off ออกไปจากอกแม่ โดยจะมีผลประโยชน์คืนกลับมาในรูปของหุ้น หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา


ปีนี้เป็นขวบปีที่ 3 ของโครงการ UBI เมื่อได้ท่านสุเมธมาเป็นเลขาฯ ก็เห็นแววสดใสของ UBI ตอนนี้ UBI จัดตั้งไปแล้วกว่า 35 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก รวมทั้งการจัดตั้ง Start-Up ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยที่ UBI เจ๋งมากๆ ก็คือ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดที่ว่า UBI ของฮ่องกงมาดูงานแล้วชมเปาะเลย ยกเอาไปเทียบกับ National University of Singapore หรือ NUS เราก็สู้ได้ น่าดีใจที่ผู้ร่วมปลุกปั้น UBI มาตั้งแต่ต้น ได้มาเป็นเลขาฯ สกอ. อยากเชียร์ให้ทำ Venture Capital ต่อด้วยนะครับ สู้กับ NUS เลย


(ภาพขวามือ - UBI ของ National University of Singapore เอาบ้านพักอาจารย์มาตกแต่ง ข้างในแบ่งเป็น office ของบริษัทบ่มเพาะ ที่มีนักศึกษาและอาจารย์ เป็นเจ้าของบริษัท)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น