01 พฤศจิกายน 2551

Robotic Flower - หุ่นยนต์ดอกไม้


ในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะเริ่มเห็นโลกแห่งอนาคตที่สิ่งมีชีวิต กับ สิ่งไม่มีชีวิต (นิยาม ณ วันที่ 1 พ.ย. 2551 แต่อนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วครับ !!!) เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าแค่สัมผัสทางกาย แต่เราจะเริ่มเห็นสัมผัสทางใจระหว่างเรากับสิ่งของมากขึ้น ก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอเรื่องราวของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับจักรกล ไม่ว่าจะเป็น หมอนบอกรักได้ การผสมพันธุ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน หุ่นยนต์ควบคุมด้วยสมองชีวะ เป็นต้น ทั้งหลายเหล่านี้เป็นสัญญาณบอกว่า โลกในอนาคตจะผสมผสาน กลมกลืน แยกแยะได้ยาก ระหว่างคน สัตว์ สิ่งของ จักรกลอาจจะกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ก็ได้


วันนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับหุ่นยนต์ดอกไม้ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย Professor Park Jong-Oh นักวิจัยเกาหลี แห่ง Chonnam National University ซึ่งเจ้าดอกไม้จักรกลต้นนี้มีความสามารถเลียนแบบสิ่งมีชีวิต กล่าวคือ มันคายน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่สภาพล้อมรอบได้ มันผลิตอ๊อกซิเจนได้ ปล่อยกลิ่นหอมเย้ายวนใจของดอกไม้ได้ เมื่อผู้คนเข้าใกล้มัน มันจะแสดงอาการดีใจ โน้มดอกเข้าหา และยืดกลีบดอกออกเพื่อบานเบ่งอย่างเต็มที่ แถมยังเต้นตามเสียงดนตรีที่มันชอบได้ด้วย เมื่อคนเดินออกไป มันจะกลับมาอยู่ในสถานะเดิม เจ้าดอกไม้หุ่นยนต์นี้ตอบสนองต่อเสียงและแสงที่อยู่ล้อมรอบมัน น่าสนใจไหมครับ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะทำออกขายเมื่อไหร่ คณะวิจัยบอกว่ายังไม่ทราบเพราะตอนนี้กำลังสนุกอยู่กับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในวารสารต่างๆ เพราะเทคโนโลยีที่ใช้ทำเจ้าดอกไม้นี้มีการใช้งานนาโนวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง mechanism ที่เลียนแบบธรรมชาติ ก็เป็นความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล