13 พฤศจิกายน 2551

ECTI-CON 2009


อีกงานประชุมหนึ่งที่ใกล้กำหนดส่งผลงานก็คือ ECTI-CON 2009 หรือชื่อเต็มว่า 6th Annual International Conference of the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นที่พัทยา ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2552 งานประชุมนี้เมื่อก่อนก็เคบจัดที่พัทยาครับ แล้วก็เดินทางรอนแรมไปที่เชียงราย ลงใต้ไปกระบี่ ปีนี้จึงวนกลับมาที่พัทยาอีก กำหนดส่ง Full Paper วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (เน้นว่าเป็น Full Paper นะครับ ไม่ใช่ abstract เฉยๆ) อัตราการรับบทความปีที่แล้วเพียง 60-70% เท่านั้นครับ เพราะมีการนำ proceeding ไปเข้าสู่ฐานข้อมูล IEEE-Explore ทำให้การควบคุมคุณภาพมีความเข้มงวดขึ้น
เนื้อหาของการประชุมมีดังนี้ครับ

Area 1) Circuits and Systems:

 • Analog Circuits
 • Digital Circuits
 • Mixed Signal Circuits

 • Nonlinear Circuits and Systems
 • Sensing and Sensor Networks
 • Filters and Data Conversion
 • CircuitsRF and Wireless Circuits
 • Photonic and Optoelectronic Circuits
 • Low Power Design and VLSI Physical Design
 • Biomedical Circuits
 • Assembly and Packaging
 • Test and Reliability
 • Advanced Technologies (i.e. MEMS and Nano-electronic Devices)Other Related to Circuits & Systems
Area 2) Computers and Information Technology:

 • Computer Architecture
 • Computational Biology and Bioinformatics
 • Knowledge and Data Engineering
 • Learning Technologies
 • Multimedia Services and Technologies
 • Mobile Computing
 • Parallel/Distributed Computing and Grid Computing
 • Pattern Analysis and Machine Intelligence
 • Software Engineering
 • Visualization and Computer GraphicsOther Related to Computer & Information Technology

Area 3) Communication Systems:


 • Communication Theory and Information Theory
 • Antenna and Propagation
 • Microwave Theory and Techniques
 • Modulation, Coding, and Channel Analysis
 • Networks Design, Network Protocols and Network Management
 • Optical CommunicationsWireless/Mobile Communications & Technologies
 • Other Related to Communications

Area 4) Controls:

 • Control Theory and Applications
 • Adaptive and Learning Control System
 • Fuzzy and Neural ControlMechatronics
 • Manufacturing Control Systems and Applications
 • Process Control Systems
 • Robotics and Automation
 • Other Related to Control

Area 5) Electrical Power Systems:

 • Power Engineering and Power Systems
 • Electromagnetic Compatibility
 • Energy Conversion
 • High Voltage Engineering and Insulation
 • Power Delivery
 • Power Electronics
 • Illumination
 • Other Related to Electrical Power Systems

Area 6) Signal Processing:

 • Signal Processing Theory
 • Digital Signal Processing Algorithms
 • Digital Filter Design & Implementation
 • Array Processing
 • Adaptive Signal Processing
 • Audio, Speech and Language ProcessingImage Processing
 • Video Processing
 • Medical Signal Processing & Medical ImagingOther Related to Signal Processing

Area 7) Other Related Fields:

 • ECTI Educations
 • ECTI Policy and LawECTI Management
 • Others