13 พฤศจิกายน 2551

Microscopy of Thailand - Chiang Mai 2009


หายไปหลายวันนะครับ วันนี้ผมขอนำการประชุมต่างๆ ที่ใกล้กำหนดส่ง abstract งานหนึ่งที่อยากนำมาบอกกล่าวก็คือ การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (26th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand) ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 26 แล้วครับ การประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่าางวันที่ 28-30 มกราคม 2552 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวลาที่อากาศดีของเชียงใหม่เลยทีเดียว นึกถึงร้านอาหารริมแม่น้ำปิง แล้วยิ่งพาให้อยากส่ง abstract เลยใช่ไหมครับ จริงๆ วันสุดท้ายที่จะส่ง abstract ได้คือวันที่ 31 ตุลาคม 2551 แต่เขาเลื่อนให้แล้วครับ ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2551 ยังพอมีเวลากันครับ ผมได้ยินมาว่าปีนี้จะมีการเชิญนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศมาพูดถึง 6-10 คน ใครที่ทำงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือ Microscopy ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงทั้ง Optical หรือ Confocal กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน TEM, SEM หรือ กล้องนาโนทรรศน์อย่าง AFM, STM งานนี้ยิ่งน่าไปที่สุดครับ