24 พฤศจิกายน 2550

Biorobotics - ศาสตร์ของหุ่นยนต์ชีวะ


ช่วงนี้กระแส robot ค่อนข้างมาแรงในเมืองไทย มีการแข่งขันและประกวดหุ่นยนต์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ซึ่งก็เป็นการดี เพราะ robot เป็นเรื่องที่สนุก ทำให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจ ที่จะมาศึกษาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม และ วิทยาศาสตร์มากขึ้น


วันนี้ nanothailand ขอแนะนำศาสตร์ใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆ ที่มีชื่อว่า Biorobotics ซึ่งจริงๆ ก็ถือว่าเป็นหัวข้อย่อยในศาสตร์ Biomimetic Engineering ที่ nanothailand ได้เคยเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วครับ Biorobotics เป็นเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะ หรือ คุณสมบัติที่คล้ายคลึง หรือ เลียนแบบธรรมชาติ ทางด้านเชิงกลหรือแม้แต่เชิงเคมี (ใช้วัสดุของธรรมชาติ) Biorobotics ยังหมายรวมไปถึงการไปจัดการทำให้สิ่งมีชีวิตทำงานตามโปรแกรม ทำตามคำสั่งเหมือนกับหุ่นยนต์ หรือ การนำสิ่งมีชีวิตมาเป็นชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบหนึ่ง หรือ เป็นอวัยวะหนึ่งของหุ่นยนต์ Biorobotics จึงเป็นศาสตร์สหสาขา ที่ต้องการความรู้จากหลายๆ ด้าน ทั้งวัสดุศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล กายวิภาคศาสตร์ ประสาทวิทยา เป็นต้น Biorobotics เป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรให้ความสนใจ เมื่อคำนึงถึงว่าประเทศไทยต้องการเอาดีทางด้าน Biomedical Engineering เพราะงานประยุกต์ของ Biorobotics สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ เช่น อวัยวะทดแทน เครื่องมือช่วยผ่าตัด Wearable Robotics (ถ้าใครเคยดู Aliens ภาค 1 อาจจะจำหุ่นยนต์ที่นางเอกนำมาสวมใส่ เพื่อใช้สู้กับพวก Aliens ได้) เป็นต้น


เมื่อครั้งที่ nanothailand ยังเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่นั้น ในสมัยนั้นการสอบเอ็นทรานซ์เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะไม่มีการสอบวิชาชีววิทยา ซึ่ง nanothailand ก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเป็นเช่นนั้นอยู่หรือไม่ ถ้ายังเป็นเช่นนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องลำบากของประเทศไทยที่จะเอาดีในศาสตร์ของ Biorobotics ได้ เพราะวิศวกรที่ทำงานทางด้าน Biorobotics จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของชีววิทยาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น เช่น หากมีความรู้เรื่องชีววิทยาของงู ก็จะช่วยให้ออกแบบ Snake Robot ได้ง่ายขึ้น ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทำงานทางด้านวิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นศาสตร์วัยรุ่น (Teenage Sciences) จึงต้องมีนักชีววิทยาประจำ Lab สักคน อย่าลืมว่าศตวรรษที่ 21 เป็นของชีววิทยานะครับ ........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น