10 ตุลาคม 2552

Artificial Sense - สัมผัสประดิษฐ์ (ตอนที่ 2)


วันนี้ผมขอมาเล่าต่อถึงสัมผัสของสัตว์บางชนิดที่อาจไม่มีในมนุษย์ จนถือว่าเป็นสิ่ง "พิเศษ" สำหรับพวกเรา


- เหยี่ยวมีสายตาที่มองได้ไกล ระดับที่เรียกว่า 20/5 กล่าวคือมันสามารถจะมองเห็นภาพที่คนเราเห็นในระยะ 5 เมตร ได้ในระยะ 20 เมตร

- แมงกระพรุนบางชนิดมีดวงตาถึง 24 ดวง ทำให้มันมองเห็นได้รอบตัว

- ยุงมีระบบประสาทที่ไวต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความร้อนและความชื้นจากร่างกาย

- ผีเสื้อราตรีสามารถตามกลิ่นสาวๆ ของมันจากฟีโรโมนในระยะ 5 กิโลเมตร บางชนิดไปได้ถึง 11 กิโลเมตร จากความเข้มข้นของโมเลกุลเพียง 1 ใน 100,000,000,000,000,000 ส่วนของโมเลกุลอากาศ

- นกเพนกวินมองเห็นคลื่นแสงในช่วงอุลตราไวโอเล็ต
- หมูมีประสาทลิ้นที่ดีกว่ามนุษย์ มันเป็นยอดนักชิม ลิ้นของมันมีต่อมสัมผัสอาหาร 15,000 ต่อม คนเรามีเพียง 9,000 ต่อมเท่านั้น
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ จริงๆแล้วปัจจุบันก็ยังแค่ผิวเผินครับ คือเรายังไม่รู้ว่าประสาทสัมผัสเหล่านี้ทำงานอย่างไร โครงสร้างระดับโมเลกุลของประสาทเหล่านั้นเป็นอย่างไร เพราะหากเราคิดจะสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมา เราต้องรู้เรื่องพวกนี้ก่อนครับ จึงจะวิศวกรรมสิ่งที่เลียนแบบขึ้นมาได้ ซึ่งมันก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันข้ามศาสตร์ระหว่างวิศวกรรมและชีววิทยาครับ

วันหลังผมจะมาเล่าต่อครับเกี่ยวกับศาสตร์ความก้าวหน้าทางด้าน Artificial Sense ที่กำลังดำเนินไปอย่างน่าตื่นเต้น ......