07 กันยายน 2552

The Science of Mate Poaching - วิทยาศาสตร์ของการมีกิ๊ก (ตอนที่ 2)


วันนี้คุยเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับศาสตร์ของกิ๊กกันต่อนะครับ ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมครับว่าผู้ชายโสดๆ มีตั้งเยอะตั้งแยะ แต่ทำไมเรากลับพบว่าผู้หญิงจำนวนหนึ่งกลับเลือกที่จะคบหากับผู้ชายที่มีครอบครัวแล้ว ผู้ชายไทยมักถูกกล่าวหาว่าเจ้าชู้และนิสัยไม่ดีในเรื่องผู้หญิง โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่า ผู้ชายไทยเห็นว่าการมีเมียน้อยไม่ใช่เรื่องร้ายแรง

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีรายงานวิจัยฉบับหนึ่งที่เปิดเผยผลการศึกษาออกมาอย่างน่าสนใจว่า ผู้หญิงต่างหากที่เป็นสาเหตุของการที่ผู้ชายนอกใจภรรยา โดยผู้หญิงเหล่านี้มีแนวโน้มในการที่จะเข้าหาผู้ชายที่มีคู่ครองแล้ว รายงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Experimental Social Psychology (รายละเอียดเต็มเพื่อการอ้างอิงคือ Jessica Parker and Melissa Burkley, "Who’s chasing whom? The impact of gender and relationship statuson mate poaching", Journal of Experimental Social Psychology (2009) vol. 45, pp. 1016-1019) นักวิจัยสงสัยมานานแล้วครับว่า ทำไมผู้หญิงโสดๆ ชอบพูดว่า "ผู้ชายดีๆ โดนจองไปหมดแล้ว" นักวิจัยก็เลยตั้งสมมติฐานว่า ผู้หญิงเหล่านั้นมีความเชื่อว่า ผู้ชายที่มีคนจองไปแล้ว คือผู้ชายที่ดีกระนั้นหรือ ???

การทดลองนี้ได้กระทำกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหญิงและชาย โดยมีทั้งคนที่โสดอยู่ และมีแฟนแล้ว นักศึกษาเหล่านี้ได้รับข้อมูลว่า ตนเองมีคู่ที่เหมาะสมซึ่งเกิดจากการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ซึ่งคู่ที่คัดเลือกมานี้จะมีความคิดคล้ายกัน หรือใจตรงกัน (ซึ่งจริงๆแล้วคู่ที่ว่านี้ อุปโลกขึ้นมาครับ) จากนั้นนักศึกษาจะได้ดูภาพคู่ที่อุปโลกขึ้นมา ซึ่งจะเป็นเพศตรงข้ามที่หน้าตาดี ซึ่งทั้งนักศึกษาชายทั้งหมดจะได้ดูภาพผู้หญิงคนเดียวกัน เช่นเดียวกับนักศึกษาหญิงจะได้ดูภาพผู้ชายคนเดียวกัน ซึ่งกึ่งหนึ่งของผู้ถูกทดลองจะได้รับข้อมูลว่า คนในภาพนั้นมีแฟนแล้ว ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งได้รับข้อมูลว่าคนในภาพยังโสด ไม่มีใคร

ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่และผู้หญิงที่มีแฟนแล้ว ไม่มีแนวโน้มในเรื่องของการอยากมีกิ๊ก แต่ผู้หญิงโสดแสดงอย่างเด่นชัดว่าชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้ว ผลการศึกษาได้แสดงตัวเลขออกมาว่า มีผู้หญิงเพียง 59% เท่านั้นที่สนใจคนในภาพเมื่อรู้ว่าเขายังโสด แต่มีผู้หญิงถึง 90% ที่แสดงความสนใจคนในภาพเมื่อรู้ว่าเขามีแฟนแล้ว นักวิจัยได้เสนอเหตุผลว่า ที่ผู้หญิงโสดชอบผู้ชายที่มีเจ้าของแล้ว อาจเป็นเพราะผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วแสดงศักยภาพในความรับผิดชอบ รวมไปถึงมันเป็นการการันตีคุณภาพของผู้ชายคนนั้นที่มีผู้หญิงคนอื่นคัดเลือกมาแล้ว