15 มิถุนายน 2552

กองทัพอากาศสหรัฐ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อไขปริศนาความคิดคน


"จิตมนุษย์นั้นยากแท้หยั่งถึง" ผมได้ยินวลีนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ แถมยังได้ยินคำพูดอีกประโยคที่กล่าวว่า "ใครที่บอกว่าเข้าใจผู้หญิง แสดงว่าคนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลย" นั้นแสดงว่าเรื่องของจิตใจและความคิดของมนุษย์ เป็นอะไรที่ยากแก่การเข้าใจได้ แต่ทว่า ..... อีกหน่อยความลับในเรื่องนี้จะค่อยๆ ถูกเปิดเผยออกมาแล้วล่ะครับ


เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งกองทัพอากาศ (Air Force Office of Scientific Research) แห่งสหรัฐฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยในประกาศนั้น กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของสมองและความคิดของมนุษย์ ในเรื่องของสมาธิ ความจำ การใช้เหตุผล การจำแนกแยกแยะ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ ฉันทะ และที่สำคัญก็คือเรื่องของการตัดสินใจ โดยจะต้องนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ อัลกอริทึม และสัญลักษณ์เชิงคำนวณ เพื่อให้สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งนั้นไปให้แก่คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างคอมพิวเตอร์ หรือ จักรกล ที่มีฟังก์ชันของการคิดได้

อย่างที่ผมพูดเรื่อยๆ ล่ะครับว่า ยุคของ Man-Machine Integration มาถึงแล้ว