23 กุมภาพันธ์ 2552

Neurotheology - ประสาทเทววิทยา (ตอนที่ 3)


ศาสตร์ใหม่ทางด้าน Neurotheology นั้นกำลังจะเผยให้เห็นว่า DNA ของเราถูกเข้ารหัสให้เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า เทพ เทวดา โลกนี้โลกหน้า วิญญาณ เพื่อให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาตัวรอดได้เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลก คนไทยเราเองก็ค่อนข้างมียีนเด่นทางด้านนี้ในสมอง ทำให้คนไทยค่อนข้างจะงมงายในเรื่องเหนือธรรมชาติกันมาก Lewis Wolpert ศาสตราจารย์ทางด้านชีววิทยา สังกัด University College London ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการใช้เหตุและใช้ผล ในการตัดสินสิ่งต่างๆในธรรมชาติว่ามีจริงหรือไม่ ท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่ตอบปัญหาได้ว่าอะไรมีอยู่หรือไม่มี ท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความจริงด้วยการสังเกตการณ์ และหาข้อสรุปอย่างตรงไปตรงมา

ศาสตราจารย์ Wolpert เชื่อว่ามนุษย์ถูกโปรแกรมโดยยีน สมองคนเราทำงานเหมือน Belief Engine หรือ เครื่องจักรแห่งความเชื่อ มนุษย์จึงมีจินตนาการสูง และชอบเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ คนที่สมองทำงานด้านนี้เยอะๆ ก็มักจะมีประสบการณ์ทางวิญญาณ มีเรื่องเข้าเจ้าเข้าทรง Wolpert มักจะกล่าวอยู่เรื่อยๆว่า "ผมเชื่อว่าความเชื่อทางศาสนานั้นน่าจะฝังอยู่ในพันธุกรรมของเรานี่แหล่ะครับ คุณจะอธิบายยังไงล่ะครับกับเรื่องที่ว่า ไม่มีชนชาติใดในโลกเลยที่ไม่มีความเชื่อทางศาสนา" ศาสตราจารย์ Wolpert สรุปว่าสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติมีอยู่คือ เทคโนโลยี เพราะเราเป็นสัตว์ไม่กี่ชนิดที่รู้จักการสร้างเครื่องมือใช้สอย และความสามารถในการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ได้ ก็ทำให้เราเป็นสัตว์ขี้สงสัยขึ้นไปอีก สงสัยในเรื่องการมีอยู่ของสิ่งอื่นๆ ที่ซับซ้อนกว่า รวมไปถึงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตายไปแล้ว