08 กุมภาพันธ์ 2552

Coal for Aviation - เชื้อเพลิงถ่านหินสำหรับอากาศยาน (ตอนที่ 3)


การนำเชื้อเพลิงโบราณอย่างถ่านหินมาใช้งานในยุคนี้ได้รับการต่อต้านอย่างหนัก เพราะนอกจากเชื้อเพลิงนี้จะมีชื่อเสียงไม่ดีในเรื่องของมลพิษต่างๆแล้ว การใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ยังส่งผลกระทบทางลบต่อปัญหาโลกร้อน แต่เพราะความจำเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความต้องการจะหลุดพ้นจากการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ ทำให้การนำถ่านหินมาใช้แบบใหม่ที่เรียกว่า Clean Coal กำลังจะเป็นกระแสใหม่ของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่อเมริกาให้ความสนใจ

จริงๆ แล้ว พลังงานทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจาก Clean Coal ก็กำลังเป็นที่สนใจของสหรัฐฯ เช่น การนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าไปป้อนให้แก่สาหร่าย เพื่อให้สาหร่ายผลิตน้ำมัน Biodiesel หรือการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อัดลงไปใต้พื้นโลกในบริเวณที่มีบ่อน้ำมันที่กำลังจะแห้ง เพื่อดันน้ำมันที่เหลือซึ่งสูบขึ้นมายาก ให้สามารถยกตัวขึ้นมาได้ แต่กองทัพอากาศสหรัฐฯ เห็นว่าทางเลือกต่างๆเหล่านั้น ยังต้องอาศัยเวลากว่าจะสามารถใช้งานในระดับมหภาคได้ ไม่เหมือนกับการนำถ่านหินมาผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ซึ่งตอนนี้สามารถนำไปเติมให้เครื่องบินรบได้หลายชนิดแล้ว แม้ทางกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะตระหนักถึงผลกระทบที่เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากถ่านหิน จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงปรกติ แต่ความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงนั้นอาจต้องมาก่อน Tyson Slocum ผู้อำนวยการหน่วยงานมหาชนที่มีชื่อว่า Public Citizen's Energy Program กล่าวว่า "แน่นอนครับว่า เรื่องนี้คงต้องทะเลาะกันอีกยาว เพราะทางออกสำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานนั้นมีไม่มาก ก็เราไม่สามารถใช้โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานให้เครื่องบินได้นี่ครับ" อย่างไรก็ดี นักสิ่งแวดล้อมยังมีความหวังว่า หากในอนาคตเชื้อเพลิงชีวภาพมีความก้าวหน้า และสามารถนำมาเติมให้อากาศยานได้ กองทัพอากาศสหรัฐฯอาจจะยอมถอยออกจากเชื้อเพลิงโบราณอย่างถ่านหิน ............