31 สิงหาคม 2551

เครือข่ายไร้สายทำงานแบบชีวะ


ท่านผู้อ่านที่เคยชมภาพยนตร์ Terminator 3 - Rise of the Machines อาจจะพอจำเครือข่าย Skynet ได้ มันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่กลาโหมสหรัฐฯ สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบอาวุธ หุ่นยนต์ ดาวเทียม และเครื่องมือทำสงครามทั้งหมด โดยเครือข่ายนี้สามารถทำงานทั้งแบบ Semi-Autonomous ที่มีมนุษย์คอยกำกับ หรือ อาจทำงานเต็มรูปแบบ Autonomous ทั้งหมดเลยก็ได้ ดังที่ในท้ายสุด Skynet ก็ได้ปลดแอกตัวเองออกจากการควบคุมมนุษย์ และวิวัฒน์ขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ควบคุมโลกเอาไว้ทั้งหม


สังเกตว่าช่วงหลังๆ วิสัยทัศน์เรื่องของ Skynet กับการวิวัฒน์ของหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ เริ่มมีเค้าลางของความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดังที่ผมเขียนในบทความก่อนหน้านี้ ทั้งในเรื่องของ Robosphere เรื่อง Terminator 4 และเรื่อง Chembot ผมเคยถามตัวเองเหมือนกันครับว่า แนวคิดในภาพยนตร์เกิดจากการตามดูแนวทางของการวิจัย หรือว่าแนวคิดของการวิจัยเกิดหลังจากนักวิทยาศาสตร์ไปดูภาพยนตร์ อะไรเกิดก่อนกัน


ล่าสุดนี้ เราเริ่มเข้าใกล้ความเป็น Skynet แล้วครับ เพราะทางสหภาพยุโรปได้สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ที่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มีชื่อว่า WINSOC (Wireless Sensor Networks with Self-Organization Capabilities for Critical and Emergency Applications) โดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวที่อยู่ในเครือข่ายจะทำงานเลียนแบบของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่มาร่วมกันทำงานเป็นอวัยวะ ยกตัวอย่างของ "หัวใจ" ของคนเรา เวลาเรารักใครชอบใคร เซลล์แต่ละเซลล์เขาไม่รู้หรอกครับว่าใจเราไปมอบให้ใครเข้าแล้ว แต่มันก็จะทำงานประสานงานกันอย่างดี เซลล์แต่ละเซลล์ของหัวใจที่เป็นเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนั้น มันก็ไม่ได้มีความเสถียรเท่าไหร่นัก บางเซลล์ก็ทำงานได้ดี บางเซลล์ก็ทำงานบ้างไม่ทำบ้าง แต่เมื่อมันมาร่วมมือกันทำงานเพื่อทำให้หัวใจเต้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย หัวใจทั้งดวงของเรามันกลับทำงานได้อย่างเสถียรและราบรื่นตลอดช่วงชีวิตของเรา เป็นความน่าทึ่งของชีววิทยา ย้อนกลับมาดูเครือข่ายเซ็นเซอร์ ซึ่งเซ็นเซอร์แต่ละตัวอาจจะทำงานได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่เมื่อมาทำงานร่วมเป็นเน็ตเวอร์คแล้ว มันก็จะทำงานได้อย่างดี ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยกลไกของชีววิทยา