02 สิงหาคม 2551

ICMAT2009 - International Conference on Materials for Advanced Technology


วันนี้ผมจะมาบอกกล่าวกันถึงการประชุมวิชาการทางด้านนาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี ระดับโลกงานหนึ่งที่นักนาโนเทคโนโลยีไม่ควรพลาดครับ นั่นคือ ICMAT2009 - International Conference on Materials for Advanced Technology ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปีที่ประเทศสิงคโปร์ครับ โดย ICMAT 2009 จะจัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552 งานประชุมนี้เป็นงานประชุมที่ใหญ่มากครับ บางปีมีรางวัลโนเบลมาพูดถึง 4 คน ในงานประชุมจะมีการแบ่งเป็น Symposium ซึ่งก็จะเป็นงานประชุมย่อยๆ ตามสาขาต่างๆครับ ผมจะลอง List ให้ดูครับ


    • Symposium A Advanced Biomaterials and Regenerative Medicine (In Conjunction with 2nd Asian Biomaterials Congress)

    • Symposium B Nanomaterials for Bioimaging and Biosensing

    • Symposium C Advanced Delivery of Therapeutics: New Challenges for Materials

    • Symposium D Functional Ceramic Materials, Oxide Thin Films and Heterostructures

    • Symposium E Nanostructured Magnetic Materials and Their Applications

    • Symposium F Nanostructured Materials for Electrochemical Energy Systems: Lithium Batteries, Supercapacitors and Fuel Cells

    • Symposium G Plasmonics and Applications

    • Symposium H Carbon Nanotubes: Synthesis, Characterisation and Applications

    • Symposium I Carbon Rich Materials (CRMs) and Applications

    • Symposium J Nanodevices and Nanofabrication

    • Symposium K Nano Patterning & Surface Characterization

    • Symposium L NEMS/MEMS Technology and Devices

    • Symposium M DNA Nanoscience and Physics

    • Symposium N Plastic Electronics

    • Symposium O Compound Semiconductor Photonics: Materials, Devices and Integration

    • Symposium P Optical Fiber Devices and Applications

    • Symposium Q Computational Materials Design at All Scales: From Theory to Application

    • Symposium R Single Crystals; Growth and Applications for Research and Industry

    • Symposium S Novel Routes of Solution Processing Symposium T Advanced Component Manufacture from Light Materials

    • Symposium U Mechanical Behavior of Micro- and Nano-Scale Systems

    • Symposium V Materials Education: New Tools and Resources

    • Symposium W GEM4 Symposium on Infectious Disease

    จะเห็นได้ว่าในปีนี้มี Theme ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามา ซึ่งกำลังเป็นสาขาที่เป็นกระแสนิยม อย่างเช่น Plastic Electronics, Advanced Component Manufacture from Light Materials และ GEM4 Symposium on Infectious Disease การประชุมนี้จะเริ่มเปิดรับ abstract กลางเดือนกันยายน และปิดรับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ครับ หากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น หรือมีเรื่องน่าสนใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการประชุมนี้เมื่อไร ผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครับ