04 สิงหาคม 2551

1st Nano Today Conference 2009 - Singapore


วันนี้ผมขอต่อเนื่องไปเลยแล้วกันครับ ขอแนะนำการประชุมวิชาการทางด้านนาโน ซึ่งสถานที่จัดก็เป็นประเทศสิงคโปร์อีกแล้วล่ะครับ งานประชุม The 1st Nano Today Conference จะจัดระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งจะจัดที่ Biopolis ประเทศสิงคโปร์ กำหนดส่ง abstract ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งก็ยังเหลือเวลาอีกค่อนข้างมาก ยังไงผมจะนำความคืบหน้ามาบอกกล่าวอีกครั้งเมื่อใกล้ๆ จะถึงกำหนดส่งนะครับ หัวข้อที่เน้นในการประชุมนี้จะค่อนข้างแคบกว่างาน ICMAT2009 ที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ โดยการประชุมนี้จะถึงจะมีเรื่อง Nanomaterials แต่ก็จะเน้นไปที่ Devices มากขึ้น เพราะสถานภาพของนาโนเทคโนโลยีในขณะนี้ของต่างประเทศนั้น ก้าวหน้าไปถึงขั้นของ Nanodevices กันแล้ว ต่างจากประเทศไทยที่ยังคงเตาะแตะอยู่กับ Nanomaterials ครับ หัวข้อการประชุมก็มีดังนี้ครับ ......


• Synthesis and Self-Assembly of Nanostructured Materials and Films
• Functionalization and Size-Dependent Properties of Nanocrystals, Quantum Dots and Nanowires
• Processing and Templating of Nanotubes and Nanoporous Materials
• Tailoring of Polymeric Nanoparticles, Organic-Inorganic Nanocomposites and Biohybrids
• Fabrication of Nano and Micro Electro Mechanical Systems
• Design and Engineering of Structural and Functional Nanomaterials
• Nanosystems for Biological, Medical, Chemical, Catalytic, Energy and Environmental Applications
• Nanodevices for Electronic, Photonic, Magnetic, Imaging, Diagnostic and Sensor Applications


นี่คือข้อสังเกตของผมครับ หมู่นี้สิงคโปร์จัดงานประชุม Nano ถี่ๆบ่อยๆ หรือว่าตอนนี้เขาขอประกาศตัวเป็นฮับทางนาโนเทคโนโลยี แทนประเทศไทยและมาเลเซียไปแล้ว ........