03 สิงหาคม 2551

Rehabilitation Engineering 2009


เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นเรื่องของการฟื้นฟูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติ หรือ ใกล้เคียงคนปกติ ซึ่งปัจจุบันศาสตร์แขนงนี้ยังรวมไปถึง การทำให้คนที่มีสมรรถนะของร่างกายด้อยกว่าคนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตและทำอะไรต่ออะไร ได้อย่างปกติ รวมทั้งการแก้ไข หรือ กู้สมรรถนะที่เสื่อมถอยลงไปของผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับที่เคยเป็น ดังนั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงเป็นเรื่องของการ ยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์ (Capability/Performance Enhancement) ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ ตลาดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีมูลค่ามากกว่าตลาดของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเสียอีก เพราะคนป่วยเมื่อหายแล้ว ก็ย่อมอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม ซึ่งก็เป็นงานหนึ่งของศาสตร์แขนงนี้


วันนี้ผมจะมาแนะนำการประชุมที่สำคัญงานหนึ่งของศาสตร์ทางด้านนี้ครับ ซึ่งก็คืองาน 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology ครับ ซึ่งปีที่แล้วก็เคยจัดในกรุงเทพฯ แต่ปีนี้เขาจะไปจัดกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ. 2552 เขาจะเริ่มเปิดรับ paper (ต้องส่งเป็น paper นะครับ ไม่ใช่แค่ abstract) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2552 สำหรับเนื้อหาของการประชุมก็มีดังนี้ครับ ......
 • New rehabilitation techniques & studies, novel assistive technology products
 • Assistive robotics, rehabilitative & therapeutic robotics, robotic environments and companions
 • Biomedical devices and instruments
 • Orthoses, exoskeletons, innovative mobility aids
 • User interfaces, brain-computer interface, bio-signal control interface
 • AAC products, studies & evaluations, translations
 • Universal design, inclusive housing & work place, transportation, accessibility issues
 • Smart home technology, environment control technology
 • Computer access products, software, studies & evaluations
 • Product development, commercialization, start-ups, and business related topics
 • Social issues, policies, political issues related disability and aging population
 • Gerontology and Geriatric Healthcare
 • Community Services and Social Works
 • Educational Improvement & Diversity : Case studies of good practices of AT & IT infusion in the special education classroom
 • Learning Disabilities & Developmental Disabilities : the challenge of having a barrier free learning environment
 • eTourism & disability
 • Accessible Tourism websites and accessible Tourism Information Systems (TIS)
 • Accessible Travel and Leisure holidays
 • Accessibility information/guidelines/audits for tourism products
 • Usability and user-interface studies
 • Economic evaluations of Accessible Tourism
 • Technologies and applications supporting Accessible Tourism
 • E-Accessibility, e-Inclusion, Universal Design and usability

จะเห็นว่าเนื้อหาในปีนี้เน้นเรื่องการท่องเที่ยวมากๆครับ สิงคโปร์เขากำลังคิดการใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับ .......