26 เมษายน 2551

World Conference on Agricultural Information and IT 2008


ในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 นี้ จะมีงานประชุมทางด้านการเกษตรที่ญี่ปุ่น งานนี้มีชื่อว่า World Conference on Agricultural Information and IT ซึ่งเป็นการเอางานประชุมใหญ่ๆ 3 งานมาจัดพร้อมกัน ได้แก่ 12th World Congress of the International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD), 6th Conference of the Asian Federation of Information Technology in Agriculture (AFITA) และ 6th World Congress on Computers in Agriculture (WCCA) การประชุมนี้จะจัดระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2551 นี้ ณ Atsugi Campus of the Tokyo University of Agriculture ("TOKYO-NO-DAI") ซึ่งเป็นเมืองบริวาลชานกรุงโตเกียวครับ ผมเคยไปอยู่ที่เมืองนี้ 2 อาฑิตย์ ไปฝึกอบรมที่ Tokyo Polytechnic University ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เน้นเรื่องการ์ตูน ภาพยนตร์ มัลดิมีเดีย และพวกอะนิเมชั่น กับพวกมีเดียแนวใหม่ๆ เพิ่งจะรู้ว่าใกล้ๆกันก็มีมหาวิทยาลัยทางด้านเกษตรด้วย แต่ก็เป็นเกษตรแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูงครับ


การประชุมครั้งนี้เขาจะเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การประมวลผลความรู้ (ไม่ใช่การจัดการความรู้นะครับ การประมวลผลความรู้จะมีระดับความซับซ้อนสูงกว่า นั่นคือการเอาข้อมูลมาสร้างองค์ความรู้ครับ) รวมไปถึงการนำไปใช้งานร่วมกันในวงกว้าง โดยจะมีหัวข้อย่อย ต่างๆ ได้แก่ ICT policies for rural development, ICT adoption in rural community, e-government, agricultural resources data banks and databases, agricultural information system, e-agribusiness, traceability and virtual agri-markets, GAP, extension service, digital library, education, training, pedagogical issues and e-learning, intellectual property, security and privacy , social, institutional, and policy issues,decision support system, remote sensing and GIS precision farming, sensors, grid, web and communication systems, modeling, pattern recognition, information retrieval, iltering and extraction, data/text/Web mining, social media/Web 2.0 technologies, metadata, standards and cataloging, taxonomy, ontology and the semantic Web, digital preservation, knowledge management, open source tools and frameworks for agricultural information, mobile services, human-computer interaction


ท่ามกลางวิกฤตทางด้านราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ภาวะโลกร้อนที่ทำให้การคาดการณ์สภาพผลผลิตเป็นงานที่ยากทวีคูณ น้ำที่นับวันจะขาดแคลน ที่ดินที่เหมาะกับการเกษตรมีเหลือน้อยลงทุกวัน วันนี้ผมเชื่อแล้วว่า เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) เป็นทางเลือกที่เลี่ยงไม่ได้แล้ว .........