27 เมษายน 2551

Super Sense - เทคโนโลยีกำหนดชะตาประเทศ


สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาพร้อมกับประสาทสัมผัส ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างแบคทีเรีย จนถึงสัตว์ชั้นสูงอย่างมนุษย์ เซ็นเซอร์เพื่อรับรู้สภาพล้อมรอบตัว มีหลากหลาย เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับความดัน ตรวจจับเสียง ตรวจจับแสง ตรวจจับกลิ่นและเคมี มนุษย์มีความฝันที่จะติดเซ็นเซอร์ให้กับสิ่งมีชีวิต เพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตมีความสามารถเหนือธรรมชาติ หรือมี Supersense ขึ้นมา ทหารอเมริกันในสนามรบมีเทคโนโลยีตาทิพย์ จมูกทิพย์ ที่สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของข้าศึก และปล่อยอาวุธเข้าทำลายข้าศึกจากระยะเป็นพันๆ กิโลเมตร โดยไม่จำเป็นต้องเห็นหน้า หรือแม้กระทั่งส่งอาวุธจากใต้พื้นน้ำลึกหลายสิบเมตร โดยไม่ได้โผล่พ้นพื้นน้ำขึ้นมาเป็นเดือนๆ เซ็นเซอร์เป็น Enabling Technology หรือ เทคโนโลยีก่อกำเนิด ซึ่งจะไปจับคู่กับเทคโนโลยีอื่นๆ แล้วไปมีผลทำให้เทคโนโลยีนั้นๆ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีความสามารถยิ่งขึ้นจนล้ำหน้าคู่แข่งได้ เช่น การนำเซ็นเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์ ก็จะทำให้การตรวจรักษาโรค มีความแม่นยำสูงขึ้น สามารถกำหนดการรักษาได้ดีขึ้น หากนำเซ็นเซอร์มาใช้ในการเกษตร ก็จะทำให้การเกษตรมีความแม่นยำสูง สามารถที่จะกำหนดการใช้ input อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตหรือ output ที่คุ้มค่า หากนำหลอมรวมกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ก็จะทำให้หุ่นยนต์มีประสาทสัมผัสที่เหนือสิ่งมีชีวิตได้ เซ็นเซอร์จึงเป็นศาสตร์ที่ประเทศที่ต้องการเป็นผู้นำเทคโนโลยี จะต้องพยายามเป็นเจ้าของและจับจองพื้นที่ให้ได้


ภาพด้านขวา - หุ่นยนต์แมงกระพรุนที่นำออกมาโชว์ตัวในงานนิทรรศการเทคโนโลยี ณ เมือง Hannover ประเทศเยอรมัน สามารถว่ายน้ำ ดำน้ำขึ้นๆลงๆ ขึ้นมาเติมพลังงานที่ผิวน้ำ สามารถสื่อสารกับตัวอื่นเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายได้