12 เมษายน 2551

Solar Farm - ตอนที่ 1


ท่านที่เป็นแฟนประจำของเขาใหญ่ แหล่งมรดกโลก ฝั่งปากช่อง อาจจะเคยใช้ทางลัดขึ้นเขาใหญ่จากมวกเหล็ก ซึ่งเรียกว่าเส้นทางสายผ่านศึก-กุดคล้า ถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ลัดเลาะตามหุบเขาที่เรียกว่า Asoke Valley จนไปตัดกับถนนธนะรัชต์ที่บ้านหมูสี ตลอดเส้นทางของทางหลวงสายเล็กๆ นี้ จะนำท่านผ่านอารมณ์อันหลากหลาย รีสอร์ทที่น่าพักหลายแห่ง ทั้งยังผ่านไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้ ที่ผมมักจะเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนามเป็นประจำทุกๆ 2 สัปดาห์ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง ภายหลังภารกิจที่ไร่กรานมอนเต้ ก็ได้เดินทางสำรวจเส้นทางต่อไป เมื่อเลยภูพระนางรีสอร์ทไปสักนิด ได้พบที่ดินแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังจะมีการก่อสร้าง Solar Farm เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาฑิตย์ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทคนไทยกับสิงคโปร์ ในบริเวณที่ดินที่ผมได้เดินทางไปสำรวจนี้ มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทที่มีรูปทรงแบบบูติค สอบถามผู้ที่นำชมได้ความว่าบริษัทจะมีอาคารสำนักงาน อาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะมีวิศวกรและนักวิจัยผลิตภัณฑ์อยู่ประจำเพื่อออกแบบ Solar Cell แนวใหม่ เนื่องจากเจ้าของบริษัทมองว่า Solar Cell เป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ จึงต้องการบรรยากาศที่สวยงาม อากาศดีที่มีโอโซนติดอันดับเจ็ดของโลก เพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาค้นคว้า product ใหม่ๆ ได้ รวมทั้งจะมีอาคารสัมมนาและฝึกอบรม


ความที่เป็นแฟนขาประจำของเขาใหญ่ และเป็นผู้ที่รักในภูมิทัศน์ของ Asoke Valley ผมรู้สึกชื่นชมผู้บริหารของบริษัทแห่งนี้ และรู้สึกภูมิใจที่เขาใหญ่ และปากช่อง กำลังจะเป็น Hi-Tech Valley นอกเหนือไปจากภาพของถิ่นคาวบอยที่พวกเราคุ้นเคย เพราะอีกหน่อย นอกจากบริเวณนี้จะมีไร่องุ่นไวน์อัจฉริยะ (GranMonte Smart/Intelligent Vineyard) ที่ผม ดร.อดิสรแห่งเนคเทค และทีมงาน กำลังพัฒนาอยู่ ยังจะมี Solar Farm ซึ่งจะผลิตพลังงานสะอาดให้บริเวณนี้ ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน ก็จะเริ่มมีบริษัทแนวไฮเทคอื่นๆ ย้ายมาอยู่แถบนี้มากขึ้น เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ (คิดเอาเองนะครับ เพราะบรรยากาศแถบนี้น่าเขียนซอฟต์แวร์มากๆ จริงๆ) ลึกๆ แล้ว ผมยังหวั่นใจว่า Solar Farm ที่เขาใหญ่นี่จะคุ้มหรือเปล่า เพราะที่ดินที่นี่ก็ไม่ถูกเลย แถมดินแถบนี้ก็ค่อนข้างดี เหมาะจะทำการเกษตรมากกว่าเสียด้วยซ้ำ แต่ก็ขอดูไปก่อนนะครับว่าต้นแบบ Solar Farm ที่นี่จะเป็นยังไง ถ้าใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าแบบพอเพียงสำหรับหุบเขาแห่งนี้ ก็อาจจะเข้าท่าก็ได้ ...... วันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขาวางแผนเรื่อง Solar Farm ระดับอภิมหาเมกะโปรเจคต์อย่างไรกันบ้าง เพื่อพาประเทศให้อยู่รอดหลังยุคน้ำมัน