10 พฤษภาคม 2553

I-SEEC 2010 - International Social, Science, Engineering and Energy Conference 2010


วันนี้ขอนำการประชุมวิชาการมาแนะนำ ต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับ การประชุมนี้มีชื่อว่า I-SEEC 2010 - International Social, Science, Engineering and Energy Conference 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2553 ที่ จ.นครพนม กำหนดส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2553

การประชุมนี้ ออกจะแปลกๆ ไปนิด เพราะเนื้อหากว้างมาก ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม การสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีทัศนศาสตร์ (Optical Science and Technology) เป็นหัวข้อหลัก และที่ทำให้งงก็คือ การประชุมนี้มีสังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการ บัญชีและบริหาร การตลาด แค่นี้ยังไม่พอ ยังรวมหัวข้อทางด้านเกษตรศาสตร์ โรคพืชโรคสัตว์ สัตวศาสตร์ ประมง เลยไม่ค่อยแน่ใจว่า หากไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะไปเจอผลงานอะไรบ้าง เพราะหลากหลายมากจนจับทางไม่ถูก แต่ยังไงเสียการประชุมนี้ก็น่าลองครับ เพราะผมยังไม่เคยเห็นการประชุมระดับนานาชาติ ไปจัดกันที่ จ.นครพนม จึงมีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นการเชื้อเชิญให้ประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลาว และเวียดนาม มาเข้าร่วม โดยอาจจะหวังความร่วมมือกันในอนาคตก็ได้ ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น