03 เมษายน 2553

DARPA ห่วง นับวันยิ่งหาคนเก่งเข้ากองทัพยากขึ้น


เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมานี้ นางเรจินา ดูแกน (Regina Dugan) ผู้อำนวยการ DARPA ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของสภาผู้แทนสหรัฐฯ ถึงโครงการต่างๆ ที่ DARPA จะนำงบประมาณไปใช้ นางดูแกนได้แสดงวิสัยทัศน์ และแนะนำโครงการต่างๆ ที่ DARPA มุ่งหวังจะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความก้าวหน้าทางด้านกลาโหม ที่ไร้ผู้ทัดเทียม โครงการวัคซีนจากพืชและเทคโนโลยีวิศวกรรมเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimetic Engineering) เป็นโครงการที่ได้รับการกล่าวถึงมากในช่วงหลังๆ

สิ่งที่น่าสนใจในถ้อยแถลงของนางดูแกนก็คือ ความเป็นห่วงว่า นับวันคนเก่งๆ ที่จะเข้ามาทำงานเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีและอาวุธให้แก่กองทัพ จะหายากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 เป็นต้นมา มีเด็กอเมริกันเรียนจบมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้อยลงถึง 43 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เพราะขีดความสามารถทางด้านการทหารที่ไร้เทียมทานของสหรัฐอเมริกา ขึ้นโดยตรงกับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มันจะเป็นหายนะของประเทศสหรัฐอเมริกาเลย หากนักเรียนไปเลือกเรียนสังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ มากขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดวิกฤตความขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรงในอนาคต

DARPA ได้เสนอให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปเป็นทุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อทำให้เด็กๆ อยากมาเรียนด้านนี้มากขึ้น การสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในระดับของโรงเรียน ทุนวิจัยให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ โปรแกรมสนับสนุนให้เด็กๆ ทำโครงงานที่ให้ผลทันที เช่น การสนับสนุนให้เด็กๆ สร้าง App ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้ ทำให้เกิดตลาดนัดทางด้าน App ขึ้นมา การให้โอกาสเด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีทางการทหาร จนถึงการมีโอกาสได้ลองสร้างอุปกรณ์ เช่น เรดาห์ ขึ้นมาเอง

นางดูแกนหวังว่า โครงการกระตุ้นเหล่านี้จะเกิดผล เมื่อปีที่แล้ว เธอได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยดังๆ หลายแห่ง เช่น Texas A&M, Caltech, UCLA , UCB (เบอร์คลีย์) และ สแตนฟอร์ด เพื่อจะบอกมหาวิทยาลัยเหล่านั้นว่า "มาช่วยกันเถอะ กองทัพต้องการคนเจ๋งเจ๋งอย่างท่าน" ......

3 ความคิดเห็น:

 1. There is a amazing explanation..many things gather about it your self...i really enjoy it....
  seo company in chennai

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ

 3. informational and much charming blog which associated with me more.Spend a worthful time.Good work author.keep reviving more.
  Self Employment Tax
  Tax Preparation Services
  Tax Accountant
  Tax Advisor

  ตอบลบ