22 เมษายน 2552

แปลงฟ้าเป็นอาวุธ - Weaponizing Weather and Climate (ตอนที่ 1)


ในภาพยนตร์เรื่อง X-Men หญิงสาวนัยตาเซ็กซี่ที่มีชื่อว่า "สตอร์ม" นั้น เธอมีความสามารถพิเศษ ที่สามารถจะเรียกพายุ ลม ฝน ฟ้าคะนอง มาได้ แม้ในขณะนั้นท้องฟ้าจะแจ่มใส แดดเปรี้ยงปร้างก็ตาม นี่คืออาวุธพิเศษของเธอซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งป้องกันตัว และทำลายศัตรูของเธอ ถ้าท่านผู้อ่านได้เคยชมละครช่อง 7 สีเรื่อง "ภูตแม่น้ำโขง" บ้าง คงจะเคยผ่านๆตา ถึงฉากที่นางภูตสามารถที่จะบันดาลให้ท้องฟ้าแปรปรวน และเปลี่ยนบรรยากาศเหนืออาณาบริเวณที่เธอมีอำนาจ ให้เกิดท้องฟ้ามืดครึ้ม นี่คือตัวอย่างโดยตรงของผู้ที่มีอำนาจในการแปลงฟ้าเป็นอาวุธ ในช่วงที่มีการชุมนุมของฝ่ายพันธมิตร และ กลุ่ม นปช. หน้าทำเนียบรัฐบาล นั้น เมื่อมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนัก รัฐบาลมักจะถูกกล่าวหาจากทั้งฝ่ายเสื้อเหลือง และ เสื้อแดง ว่าทำฝนเทียมเพื่อให้ตกลงบริเวณที่มีการชุมนุม นั้นแสดงว่าฝ่ายกลาโหมของไทยก็มีแนวคิดในการแปรสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อใช้ในเรื่องการทหารและความมั่นคงอยู่เหมือนกัน

ในอดีตนั้น กรุงศรีอยุธยาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเสียกรุงหลายครั้ง เพราะอาศัยลมมรสุมที่นำฝนจำนวนมหาศาลมาท่วมที่ลุ่มภาคกลาง ทำให้กองทัพพม่าไม่สามารถที่จะตั้งค่ายล้อมกรุงเป็นเวลานานได้ ในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1 นั้น พม่าต้องเดินทางไปๆมาๆ อยู่หลายครั้ง จนพระเจ้าบุเรงนองต้องใช้กลวิธีในการยึดกรุงศรีอยุธยาอย่างชาญฉลาด ไม่สูญเสียเลือดเนื้อ หาไม่แล้ว พม่าต้องถอยกลับเพราะมรสุมกำลังมา ในช่วงก่อนกรุงแตกครั้งที่ 2 นั้นก็เช่นกัน พม่าต้องพ่ายถอยไปก่อนเพราะสภาพฟ้าฝนไม่อำนวย ก่อนจะกลับมาตีกรุงแตกได้ในวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2310 ซึ่งหากในสมัยนั้น เรามีเทคโนโลยีที่จะเรียกฟ้าเรียกฝนได้ เราก็อาจจะไม่ต้องเสียกรุงก็ได้

จะเห็นได้ว่า แนวคิดในการนำฟ้าฝนมาใช้ในการทหารเกิดขึ้นมานานแล้วครับ กองทัพสหรัฐฯ มีการทำวิจัยลับเพื่อควบคุมดินฟ้าอากาศ เพื่อใช้ในการสงครามมาหลายสิบปีแล้ว ในรายงานฉบับหนึ่งของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ที่มีชื่อว่า AF 2025 นั้น ได้กล่าวถึงแนวคิดของอาวุธในอนาคต (ซึ่งก็คือการควบคุมดินฟ้าอากาศ) ไว้อย่างน่าสนใจว่า .....


"การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศให้ได้ จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ประเทศของเรา ซึ่งเราสามารถจะใช้มันทั้งในการป้องกันตัวเอง และใช้เพื่อจู่โจมฝ่ายตรงข้าม หรือ แม้กระทั่งใช้เพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนเปลี้ยไปเอง เทคโนโลยีแปลงฟ้าเป็นอาวุธนี้มีความสามารถกว้างขวาง ตั้งแต่ การสร้างฝน หมอก พายุ การทำให้เกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในเรื่องความมั่นคงเหนือคู่แข่งทั้งมวล ......"

วันหลังมาคุยเรื่องนี้ต่อนะครับ ..........