18 เมษายน 2552

Skynet - เครือข่ายสมองจักรกลสงคราม


ท่านผู้อ่านที่เคยชมภาพยนตร์ Terminator 3 - Rise of the Machines อาจจะพอจำเครือข่าย Skynet ได้ มันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่กลาโหมสหรัฐฯ สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบอาวุธ หุ่นยนต์ ดาวเทียม และเครื่องมือต่างๆเพื่อทำสงครามแทนมนุษย์ได้ครบวงจร เจ้า Skynet นี้มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งเหนือมนุษย์มันสามารถทำงานทั้งแบบ Semi-Autonomous ที่มีมนุษย์คอยกำกับ หรือ อาจทำงานเต็มรูปแบบ Autonomous ทั้งหมดเลยก็ได้ ซึ่งในที่สุดเจ้า Skynet นี้ก็ได้สลัดการควบคุมจากมนุษย์ และวิวัฒน์ขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ควบคุมโลกเอาไว้ทั้งหมด

น่าแปลกใจมากครับ !!! ล่าสุดนี้เอง ทางหน่วยงาน DARPA ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ออกมาประกาศเชิญชวนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามาขอรับการสนับสนุนจากกลาโหมสหรัฐฯ โครงการที่มีชื่อว่า Deep Learning นี้มีเป้าหมายจะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและคิดวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกับสมองมนุษย์ ที่สามารถคิดได้หลายชั้น คิดซับซ้อนแบบ ลับ ลวง พราง ซ่อนเงื่อน ได้ ทางกลาโหมหวังว่าเจ้าระบบ Deep Learning นี้จะช่วยผู้บัญชาการทหารในการคิด ตัดสินใจ วางแผนการรบต่างๆ ได้ ยิ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนาน ระบบนี้จะทำงานได้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากดาวเทียม เซ็นเซอร์ เครื่องบินตรวจการ ฯลฯ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ในขณะที่หน่วยงานข่าวกรองส่วนใหญ่ซึ่งทำงานด้วยมนุษย์จะอ่อนเพลียจากการกรำงานหนักเป็นเวลานานๆ

เรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านจิตใจ (Mind Sciences) และเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับวัตถุ (Mind-Matter Interactions) กำลังเป็นศาสตร์ที่มาแรงมากครับ ใครครอบครองความรู้ทางด้านนี้ จะครองโลกแน่นอนครับ ......