25 เมษายน 2552

Are We Simulated in Computer ? - ฤาโลกนี้เป็นเพียงฝัน (ตอนที่ 2)


โลกที่เราอาศัยอยู่นี้รวมทั้งพวกเราที่เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ อาจเป็นเพียงโปรแกรมซิมูเลชันที่กำลังรันอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีพลังประมวลผลสูงมาก ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราเป็นเพียงแค่โปรแกรม ไม่ใช่ตัวจริงเป็นๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาจจะค้นพบจนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่ไปที่มาของพวกเราเมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว แต่อาจเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นการอธิบายสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ (เรื่องที่ว่าพวกเราเป็นเพียงโปรแกรมซิมูเลชัน ?) อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ที่จะอธิบายให้คนในสมัยนั้นเข้าใจ พระองค์จึงทรงเลือกที่จะสอนวิธีการพ้นทุกข์ เพื่อหยุดเวียนว่ายตายเกิด (เพื่อออกจากโปรแกรมซิมูเลชันนี้ไปตลอดกาล ?) พระองค์อาจทรงค้นพบกฏพื้นฐานของโปรแกรมซิมูเลชันที่ว่านี้ ซึ่งก็คือ "กฏแห่งกรรม" และการที่จะหยุดวงจรนี้ ก็ด้วยการสร้างพลังของ "สติ" ให้มากพอเพื่อที่จะหยุดโปรแกรมของเราเองตามทางของมรรคมีองค์ 8

ในภาพยนตร์เรื่อง The Matrix นั้น พระเอกของเราได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับ The Architect หรือตัวควบคุมหลักของ The Matrix ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่ควบคุมหลักกฏแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดของจิตมนุษย์ใน The Matrix ซึ่งเขาได้พบว่า โปรแกรมซิมูเลชันนั้นเป็นโปรแกรมที่ใหญ่มากๆ จึงมีรูโหว่มากมาย (Bugs ของโปรแกรม) ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์เพี้ยนๆ ที่แหกกฏแห่งกรรมขึ้นมาได้ เช่น เรื่องผี เรื่องวิญญาณ เรื่องฮวงจุ้ย หรือไสยศาสตร์ต่างๆ ก็เกิดจากการเพี้ยนไปของโปรแกรมนี้เอง ทำให้คนบางกลุ่มมีความสามารถเหนือธรรมชาติ (Supernatural) เช่น มีเวทย์มนตร์ มีความสามารถทรงเจ้า มีสัมผัสลึกลับ ซึ่งจริงๆแล้ว พวกนี้ก็คือ Bugs ของโปรแกรมนั่นเอง แต่โดยทั่วไป ตัวโปรแกรมส่วนใหญ่จะรันถูกต้อง และเป็นไปตามกฏแห่งกรรมเสมอ

สมมติว่าพวกเราเป็นคนจริงๆ ตัวเป็นๆ ไม่ใช่โปรแกรมซิมูเลชันของคนอื่น นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าพอถึงวันหนึ่งที่เราสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพถึงจุดที่สามารถจำลองสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกได้ เราก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะขนาดตอนนี้ เรายังสร้างเกมส์ตั้งมากมายเอามาจำลองชีวิต ไม่ว่าจะเป็น Sim City, The Sims หรือ Spore ทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าอีกนานเท่าไหร่ เราจะมีความสามารถขนาดนั้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าประมาณกลางศตวรรษนี้ เราน่าจะมีความสามารถขนาดนั้นครับ .......