20 มีนาคม 2552

TAITA2009 - International Conference on Agroinformaticsการประชุมทางด้านเกษตรแม่นยำสูง หรือ Precision Agriculture ในแต่ละปีนั้นจะมีทวีปละครั้งเท่านั้นครับ ก็คือที่อเมริกา ที่ยุโรป และที่เอเชีย ซึ่งเขาก็จะจัดแข่งกันทุกปี ปีนี้ในแถบเอเชียก็จะมีงาน 2009 International Conference on Agroinformatics ซึ่งจัดโดย สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศเกษตรแห่งไต้หวัน (Taiwan Agricultural Information Technology Association หรือ TAITA) โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่นครไทเป บนเกาะไต้หวัน กำหนดส่ง abstract ก็อีกไม่นานแล้วครับ นั่นคือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 หัวข้อที่สนใจได้แก่


  • Farm Management and Information
  • Agricultural disasters prevention
  • New trends in agroinformatics
  • E-commerce marketing
  • Education and Training
  • Knowledge management & Database systems
  • Other related topics