10 มีนาคม 2552

Mixed Reality - เมื่อความฝัน ผสมพันธุ์กับ ความเป็นจริง (ตอนที่ 4)


คุณผู้อ่านแยกความฝันออกจากความจริงได้ไหมครับหากกำลังฝันอยู่ แน่นอนครับว่า เมื่อเราตื่นอยู่เราก็จะรู้ว่าความฝันนั้นมันเจือจางกว่าความจริงมาก รายละเอียดมันน้อยกว่าความเป็นจริงมาก ในทางศาสนาพุทธแล้ว เขาบอกว่าคนเราเมื่อใกล้จะตาย จะเกิดนิมิตขึ้นมา ซึ่งจะพาเราไปจุติในโลกใหม่ตามนิมีตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของลมหายใจสุดท้าย ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ตัวนิมิตนี้จะคล้ายกับความฝัน เราควบคุมไม่ได้ มันจะเกิดขึ้นเองตามแต่กรรมที่เราทำในชาตินี้ แล้วตัวมันนี่แหล่ะจะเป็นผู้สร้างภพต่อไปของเรา กล่าวกันว่า คนที่อยู่ในอาการโคมา คือ กึ่งเป็นกึ่งตายนั้น ก็จะวนเวียนอยู่ในความฝัน บางทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว ก็สามารถเล่าได้เป็นตุเป็นตะว่าเดินทางไปไหนต่อไหนมาบ้าง

ศาสตร์ทางด้าน Mixed Reality หรือ Augmented Reality ตอนนี้มีความก้าวหน้ามากครับ และอนาคตศาสตร์นี้จะมีคุณประโยชน์อย่างมากในหลายๆวงการ รวมถึงการรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมองด้วย ศาสตร์นี้เป็นการผสมผสานวิทยาศาสตร์ (โลกแห่งความจริง) กับศิลปศาสตร์ (โลกแห่งความฝัน) เข้าด้วยกัน

Mixed Reality เป็นเทคโนโลยีในการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ขึ้นมา ซึ่งสิ่งของที่มีตัวตนอยู่จริงๆ จะอยู่ร่วมกับสิ่งของที่สร้างขึ้นมา (Digital Object) โดยสิ่งของทั้ง 2 ประเภทเหล่านั้นจะอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน เหมือนประหนึ่งว่าสิ่งของที่เป็นของเสมือนนั้นมีตัวตนจริงๆ (ในทางกลับกัน สิ่งของที่อยู่ในโลกแห่งความจริง ก็จะเสมือนกับว่าเป็นสิ่งของที่อยู่ในโลกแห่งความฝันไปด้วยเช่นกันเพราะสิ่งของดิจิตอลก็จะรับรู้สภาพหรือความเป็นดิจิตอลของสิ่งนั้น

ลองชมวิดีโอข้างล่างนี้นะครับ เป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งซึ่งเข้าไปสร้าง Digital Object ต่างๆ ขึ้นมา แล้วพยายาม Load ข้อมูลเหล่านั้น เข้าไปยังสมองของหญิงที่ตนรัก เพื่อรักษาอาการทางสมองของเธอ .......