06 มีนาคม 2551

Mind Science - วิทยาศาสตร์ของจิตใจ


มนุษย์เรามีสัมผัส 5 อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย บางคนอาจจะมีสัมผัสบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาอีกที่เรียกว่าสัมผัสที่ 6 ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นสามารถรับรู้ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจเห็น เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Sixth Sense หรือ Final Destination ที่สัมผัสบางอย่างที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ ทำให้ชีวิตของคนที่มีสัมผัสเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล


ต่อแต่นี้ไปอีกหลายสิบปี ศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบสัมผัส จะกลายมาเป็นศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น ที่จะรวมนักวิจัยจากหลายสาขาให้เข้ามาทำงานทางด้านนี้ ซึ่งศาสตร์ที่เรียกรวมๆ กว้างๆ ว่า Man-Machine Interface หรือ การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร เกี่ยวข้องกับการทำให้เครื่องจักร (ซึ่งก็รวมถึงคอมพิวเตอร์) รับรู้ถึงความต้องการ ความรู้สึกของคน และ การทำให้คนเราเอง รับรู้ หรือ สัมผัสได้ถึงความต้องการและความรู้สึกของจักรกลด้วย หลายๆ คนอาจจะงงว่า เครื่องจักรมีความรู้สึกด้วยหรือ นี่ไงล่ะครับ ศาสตร์ใหม่นี้จะให้นิยาม และสร้างความรู้สึกของเครื่องจักรขึ้นมา และการสร้างสิ่งนี้ก็จะอาศัยความก้าวหน้าในเรื่องของประสาทวิทยา (Neuroscience) เพื่อทำความเข้าใจระบบสมอง และระบบประสาทของมนุษย์ จะเป็นครั้งแรกที่วิทยาศาสตร์ของจิตใจหรือ Mind Science จะกลายมาเป็นเรื่องที่อารยธรรมสมัยใหม่ของเราให้ความสำคัญเป็นครั้งแรก วิทยาศาสตร์ของจิตใจจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายๆ ด้าน เช่น การทำให้หุ่นยนต์มีความรู้สึก ระบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบใหม่ ระบบผ่าตัดแบบใหม่ การบันเทิงแบบใหม่ที่ส่งความรู้สึกผ่านไปแบบไร้สายได้ บ้านอัจฉริยะที่ห่วงใยและใส่ใจผู้อยู่อาศัย รถยนต์ที่รู้จักการหลบไม่ให้ชนกันอย่างอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมายครับ ............ ไม่รู้พูดเรื่องนี้ ตอนนี้ เร็วไป สำหรับประเทศไทยหรือเปล่า ..................