25 กุมภาพันธ์ 2551

Rehabilitation Engineering - Bangkok 2008เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นเรื่องของการฟื้นฟูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติ หรือ ใกล้เคียงคนปกติ ซึ่งปัจจุบันศาสตร์แขนงนี้ยังรวมไปถึง การทำให้คนที่มีสมรรถนะของร่างกายด้อยกว่าคนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตและทำอะไรต่ออะไร ได้อย่างปกติ รวมทั้งการแก้ไข หรือ กู้สมรรถนะที่เสื่อมถอยลงไปของผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับที่เคยเป็น ดังนั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงเป็นเรื่องของการ ยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์ (Capability/Performance Enhancement) ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ ตลาดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีมูลค่ามากกว่าตลาดของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเสียอีก เพราะคนป่วยเมื่อหายแล้ว ก็ย่อมอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม ซึ่งก็เป็นงานหนึ่งของศาสตร์แขนงนี้


เวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่ใช่เรื่องของบุคลากรทางด้านการแพทย์ หรือ สาธารณสุข เช่น หมอ พยาบาล เภสัชกร เท่านั้น ในขณะนี้ศาสตร์ด้านนี้กำลังโด่งดังในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มากๆ มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในสหรัฐอเมริกา มีการเปิดสอน Rehabilitation Engineering ในระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ในประเทศไทยเองก็เริ่มตื่นตัว โดยศาสตร์นี้จัดเป็นสาขาหนึ่งของ Biomedical Engineering ซึ่งก็เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งแล้ว ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เหล่าวิศวกรทั่วโลกที่ทำงานวิจัยในสาขานี้ จะมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงาน 2nd International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technologies ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551 หัวข้อที่จะประชุมกัน ได้แก่


  • New rehabilitation techniques & studies, novel assistive technology products

  • Assistive robotics, rehabilitative & therapeutic robotics, robotic environments and companions

  • Biomedical devices and instruments Orthoses, exoskeletons, innovative mobility aids User interfaces, brain-computer interface, bio-signal control interface

  • AAC products, studies & evaluations, translations

  • Universal design, inclusive housing & work place, transportation, accessibility issues

  • Smart home technology, environment control technology Computer access products, software, studies & evaluations

  • Product development, commercialization, start-ups, and business related topics

  • Social issues, policies, political issues related disability and aging population

(ภาพด้านบน - Rehabilitation Engineering ช่วยฟื้นฟูผู้สูญเสียสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับคนทั่วไป)