07 กุมภาพันธ์ 2551

Nano Phuket 2008


วันนี้มาบอกข่าวงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับนาโนศาสตร์ และ นาโนเทคโนโลยี งานใหญ่งานหนึ่งของประเทศครับ เพราะกำหนดส่ง abstract ก็ใกล้เข้ามาทุกที จึงได้เวลามาบอกกันครับ งานนี้มีชื่อว่า The 2nd Thailand Nanotechnology Conference 2008 หรือ Nano Phuket 2008 โดยจัดเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว ที่จัดที่เชียงใหม่ครับ ในปีนี้ใช้ Theme ของ Nanomaterials for Health, Energy, and Enviroment โดยมีหัวข้อย่อยได้แก่ Nano-Materials, Nano-Encapsulation, Nano-Fibres, Nano-Composites, Nano-Coating, Nano Electronics and Devices, Nano-Measurements and Characterization, Nano-Separation, Environmental Health Related to Nanotechnology เจ้าภาพในปีนี้เป็น ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งาน Nano Phuket 2008 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 ณ จังหวัดภูเก็ต ดินแดนแห่ง หาดทราย สายลม แสงแดด กำหนดส่ง abstract วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นี้ครับ แต่จากประสบการณ์ เชื่อขนมกินได้เลยว่าจะมีการยืดเวลาออกไปอีกแน่นอน