19 ธันวาคม 2551

The International Conference For Nanotechnology Industries 2009


มี conference ทางด้านนาโนเทคโนโลยีมากฝากแบบด่วนๆ ครับ เพราะกำหนดส่ง abstract ใกล้เข้ามาแล้วครับ นั่นคือ The International Conference For Nanotechnology Industries 2009 ซึ่งจัดโดย King Saud University ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอารเบีย ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2552 กำหนดส่ง abstract นั้นเป็นวันที่ 7 มกราคม 2552 ครับ หัวข้อของการประชุมก็มีดังต่อไปนี้ครับ

 • Nanoparticles and Quantum dots.
 • Nanowires , Nanotubes and Carbon Nanotubes.
 • Thin film. Nanocomposite. Nanocoating.
 • Nanobiotechnology (drug delivery , nanomedicine , nanobioimaging , DNA-based nanotechnology).
 • Nanoscale; computation & modeling.
 • Nanolithography and Nanofabrication.
 • Educational & Training Aspects of Nanoscience.
 • Role of nanotechnology in advancing knowledge-based economy.
 • Application of Nanotechnology in :
 1. Water treatment.
 2. Environment.
 3. Energy.
 4. Electronics and Optoelectronics.

การประชุมครั้งนี้น่าสนใจตรงที่ ผู้จัดยกเว้นค่าลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดครับ ดังนั้นก็เสียค่าค่าเดินทาง กับโรงแรม ก็สามารถไปเข้าร่วมงานนี้ได้แล้วครับ ก็ถือว่าเศรษฐีน้ำมันเขาจัดแบบไม่หวังกำไรเลย ซาอุดิอาระเบียเองนั้นก็เป็นประเทศล่าสุดที่ทุ่มทุนมหาศาล เพื่อเข้าร่วมขบวนรถไฟเพื่อเป็นมหาอำนาจทางด้านนาโนเทคโนโลยี มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางนาโนเทคโนโลยี โดยศูนย์นี้จะดำเนินการวิจัยมุ่งเป้าในศาสตร์แนวหน้าของโลก ได้แก่ การพัฒนาเซลล์สุริยะ การเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด และปิโตรเคมียุคนาโน (ประเทศอาหรับมีแผนจะเป็นศูนย์กลางปิโตรเคมีของโลก ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย ไม่ว่าจะเป็น เครือซีเมนต์ไทย ปตท. ทีพีไอ จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะต้นทุนแพงกว่า) อีกทั้งตอนนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับ Precision Agriculture หรือ เกษตรความแม่นยำสูง ซึ่งปัจจุบันนั้นมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำในศาสตร์ด้านนี้ครับ และเราต้องรีบทำงานเพื่อแข่งกับการเข้ามาของประเทศอาหรับครับ เพื่อให้ประเทศไทยยังรักษาความเป็นครัวของโลกอยู่ได้