13 มิถุนายน 2551

IEEE ROBIO 2008 (2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics)


เมื่อสัก 2-3 วันก่อน มีนิตยสารด้านอุตสาหกรรมฉบับหนึ่งโทรมาถามผมว่า มีอะไรฮ็อตๆ เจ๋งๆ ในช่วงนี้บ้าง นอกจากนาโนวัสดุและนาโนเทคโนโลยี นี่เลยครับ .... Biomimetic Engineering หรือ วิศวกรรมเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งกำลังมาแรงแซงขวาขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลกวิศวกรรม อยู่ ณ ขณะนี้ Biomimetics อาจแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ (1) Mechanism-driven Biomimetics เป็นแนวทางที่ต้องการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยแสวงหาตัวอย่างในธรรมชาติ เข้าไปศึกษามันเพื่อให้เข้าใจ จากนั้นนำองค์ความรู้มาแก้โจทย์ที่ตั้งไว้แล้ว เช่น Self-cleaning Materials (Lotus Effect) ที่พยายามหาวัสดุที่ทำความสะอาดตัวเองได้เหมือนใบบัว (2) Organism-Driven Biomimetics เป็นการศึกษาสิ่งมีชีวิตเพื่อเสาะหา สมบัติเด่นๆ ของมันสักอย่าง แล้วนำคุณสมบัตินั้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ตีนตุ๊กแก (3) Integrative Biomimetics เป็นแนวทางที่ผสมผสานแนวทางทั้งคู่ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การศึกษาการเคลื่อนที่ของแมลงสาบ เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่ สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีข้างเคียง เช่น เซ็นเซอร์ มอเตอร์จิ๋ว กล้ามเนื้อเทียม ก็สามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้ด้วย


เป็นที่น่าดีใจครับที่ปลายปีนี้เรากำลังจะมีการประชุมที่เจ๋งๆ นั้นด้วย เพื่อประกาศศักดาว่านักวิจัยไทย ก็เตรียมเข้าไปยืนแถวหน้าของเทคโนโลยีใหม่นี้เหมือนกัน นั่นคือ IEEE ROBIO 2008 ซึ่งมีชื่อเต็มว่า 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics) ซึ่งจะจัดกันที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551 เขามีกำหนดส่งบทความฉบับเต็ม (ไม่ใช่แค่ Abstract นะครับ) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 นี้ครับ เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหลายเกี่ยวกับ Robotics และ Biomimetics รวมถึงหัวข้อที่เกิดจากการแต่งงานข้ามศาสตร์กัน ระหว่าง 2 สาขานี้ครับ