07 มิถุนายน 2551

IEEE-NEMS 2009 - The 4th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems


วันนี้ผมขอแนะนำการประชุมทางด้านนาโนเทคโนโลยีประจำปีที่สำคัญงานหนึ่งนะครับ คืองาน IEEE-NEMS 2009 ซึ่งจะจัดกันเป็นปีที่ 4 แล้วครับ โดยก่อนหน้านี้งานนี้เคยจัดที่ซูไห่ กรุงเทพฯ ไหหนาน พอครั้งที่ 4 ก็เลยยังเวียนวนอยู่แถวๆนี้ครับ คือจะจัดกันที่ เสินเจิ้น ครับ ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2551 กำหนดส่ง Extended Summay วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 นี้ครับ ส่วนเนื้อหาของการประชุมที่เป็นที่สนใจในครั้งนี้ ทาง Conference เขายังไม่ประกาศออกมาครับ แต่คาดว่าน่าจะคล้ายๆกับของปีก่อนหน้านี้ ก็ลองเอาไปดูกันคร่าวๆ ก่อนนะครับ .......


 • Micro/Nano Fabrication

 • Nanorobotics/Nanoassembly

 • Micro/Nano Sensors&Actuators

 • Molecular Self-assembly

 • Micro/Nano Fluidics Molecular Sensors&Actuators

 • Micro/Nano Heat Transfer Nanotube/Nanowire Based Devices

 • Microelectromechanical Systems Bio-Nano-Informatics Fusion

 • Nanoelectromechanical Systems NEMS/Molecular Integration

 • Nanophotonics/Nanoelectronics Molecular Computing

 • Nanomaterials System Cell Engineering

 • Nanobiology/Nanomedicine Applications of MEMS/Nano Device