10 มิถุนายน 2551

ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology


เวียดนาม ประเทศที่กำลังมุ่งสู่ความเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะกีฬา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเกาะกระแสนาโนเทคโนโลยีอยู่นี้ก็เช่นกัน เวียดนามก็ไม่ได้น้อยหน้าไทยในการบินตามกระแส และดูเหมือนในหลายๆสาขานั้น จะนำหน้าไทยอยู่ด้วยครับ ในช่วงวันที่ 15-21 กันยายน 2551 นี้เขาจะจัดประชุมวิชาการทางนาโนเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnologty (AMSN 2008) เหมือนกับจะประกาศว่า เขาต้องการเป็นผู้นำอาเซียนเลยล่ะครับ โดยจะไปจัดกันที่เมืองนาชาง ซึ่งเป็นเมืองชายหาดอันสวยงาม อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือ 450 กิโลเมตร หัวข้อที่จะเป็นที่น่าสนใจของการประชุมนี้คือ Advanced Materials for Electronics and Photonics, Nanostructured Materials and Devices, Nanotechnology in Life Science and Environmental Technology


นาโนเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคนาโนวัสดุ ยุคนาโนอุปกรณ์ และ ยุคระบบนาโนบูรณาการ (Integrated Nano-systems) ประเทศไทยมีนักวิจัยในสาขานาโนวัสดุจำนวนมาก ในขณะที่มีกลุ่มที่ทำงานทางด้านนาโนอุปกรณ์ยังไม่มากนัก ซึ่งน่าเป็นห่วง เพราะจากการประเมินงานวิจัยของนักวิจัยในเวียดนามในการประชุม International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA 2007) ที่ Vung Tau City ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 15-17 พ.ย. 2550 นั้น ทำให้ทราบว่าเขามีกลุ่มที่ทำทางด้านนาโนอุปกรณ์มากกว่าเมืองไทยซะอีก แม้เมืองไทยจะมีความก้าวหน้าโดยรวมของงานทางด้านนาโนวัสดุมากกว่าเขา แต่หากเขาทำนาโนอุปกรณ์มากกว่าเรา ก็ถือว่าเราแพ้แล้ว เพราะเขากำลังวิ่งอยู่ในยุคที่ 2 ของนาโนเทคโนโลยี