11 พฤษภาคม 2551

2008 IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications

วันนี้ผมขอนำการประชุมหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับ งานนี้เขาจะจัดกันที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2551 งานประชุม The 4th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications ที่มีชื่อเล่นว่า MESA08 (Mechatronic and Embedded Systems and Applications) ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ศาสตร์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมเครื่องกล ได้มาเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเอิกเกริก โดยมี การแพทย์ การเกษตร สมุทรศาสตร์ การกลาโหม การขนส่งคมนาคม มาร่วมเป็นสักขีพยาน หัวข้อของการประชุมมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับ งานนี้แบ่งการประชุมออกเป็น Symposium ย่อยๆ ดังนี้ครับ

Sensor Networks (Chair: Bo Chen, Michigan Technological University, USA) Modeling and simulation of sensor networks;Hardware, architecture, and protocol;Topology, location and synchronization;Wireless sensor/micro-sensor networks;Ad-hoc networks, mobile sensor networks;Energy aware wireless sensor networks;Self-organizing sensor network;Scalability of sensor networks;Multi-tier sensor networks;Applications of sensor networks


Embedded System Infrastructure and Theory (Chair: Martin Horauer, Univ. of Applied Sciences Technikum Vienna, Austria) Design and Validation of Embedded Systems;Models of Embedded Computation and Formal Methods;System-on-Chip and Network-on-Chip Design;Networked Embedded Systems;Hardware/software co-design;Power-aware Design issues;Design and Programming of Embedded Multiprocessors;Real-time issues;Operating System & Middleware Support;Software architecture for Embedded Systems


Mechatronic and Embedded System Applications (Chair: Primo Zingaretti, Polytechnic University of Marche, Italy) Challenges, requirements, model problems, and constraints associated with various application domains;Use of mechatronic and embedded technologies in meeting particular system requirements, performance, scalability, reliability, and security;Assessments of mechatronic and embedded technologies for particular application domains;Technology transition lessons learned;Applications in intelligent transportation systems;Applications in intelligent manufacturing and automation systems;Applications in underwater, flying and aerospace systems;Applications in medical systems


Development, Verification, Debug Tools for Mechatronic & Embedded Systems (Chair: Tianmiao Wang, Beihang University, China ) Compilers, assemblers and cross assemblers;System design tools;Test and debug strategies;Emulators and Simulators;Debuggers;Software simulations of hardware components


Mechatronics Control and Manufacturing (Chair: YangQuan Chen, Utah State University, USA ) Advanced control;Analysis, modelling and simulation;Autonomous systems;Nonlinearity compensation in mechatronics;Mechatronics in advanced manufacturing;Automation technologies


Mechatronic and Embedded Systems in Education (Chair: Zhaoqing Wang, Zhejiang Sci-Tech University, China) Innovations in course, curriculum, laboratory development;Development of teaching tools and innovative teaching strategies;Integration of emerging technologies into the undergraduate and graduate programs


Mechatronic Systems (Chair: Jian Dai, King's College London, UK) Mechatronic systems principles and integration;Mechatronics systems design and methodology;Analysis, modelling and simulation;Open architecture system integration;Multi-objective integrated design of mechatronic systems;Design for control of mechatronic systems


Sensors and MEMS (Chair: V. Sundarrajan, University of California, Riverside, USA) Analysis, modelling and simulation;MEMS, NEMS;Sensor design, integration and fusion;Microsensors and microactuators;Actuator networks;Bio-medical and biological imaging;Bio-sensors


Machines for Precision Farming (Chair: Uriel A. Rosa, University of California, Davis, USA) Automation and robotization in agriculture;Agricultural robots for planting, harvesting, pruning, thinning, spraying, and tillage;Agricultural Service robots;Agricultural monitoring systems;Modeling, simulation, and analysis of electro-mechanics / bio-material interactions


Robotics and Mobile Machines (Chair: Ying Chen, Hangzhou Dianzi University, China) Climbing and walking machines;Underwater robots;Service robots, medical robots;Bionic robots, animal-inspired robots;Micro-robots and micro-manipulation;Tele-robotics, tele-operation, and virtual presence;Perception, path planning, and navigation


Robotics for Human Augmentation and Rehabilitation (Chair: Sunil Agrawal, University of Delaware, USA) Biomechatronics;Human augmentation;Rehabilitation systems;Man-machine interface;Man-in-the-loop systems


Micro aerial vehicles (Chair: Xinyan Deng, University of Delaware, USA) Modelling, simulation and analysis of aerial vehicles;Design methods of micro aerial vehicles;On-board sensing and instrumentation;Flight control;Autonomous navigation


Intelligence in Mechatronic and Embedded Systems (Chair: Hyo-Sung Ahn, Gwangju Institute of Science and Tech, Korea) Smart Sensors/Actuators;Intelligent controllers for mechatronics and embedded systems;Soft computing;Information processing and decision making


Special Topics and Sessions (Chair: Hami Kazerooni, University of California, Berkeley, USA; Xudong Hu, Zhejiang Sci-Tech University, China) Emerging mechatronics and embedded technologies