30 กรกฎาคม 2550

German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology

German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology เป็นการประชุมระดับชาติแบบทวิภาคี ระหว่างนักวิทยาศาสตร์นาโนของไทย และเยอรมัน ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางไปดูงานที่เยอรมัน ของนักวิจัยไทยกลุ่มหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2549 ด้วยการสนับสนุนจากสถานฑูตไทยในประเทศเยอรมัน ในการเดินทางครั้งนั้น นักวิจัยกลุ่มนี้ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากห้องปฏิบัติการวิจัยทางนาโนชั้นนำของไทย หลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาฯ ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น MTEC และ NECTEC ได้มีการทำข้อตกลงแบบสุภาพบุรุษร่วมกัน เรียกว่า "ปฏิญญาเบอร์ลิน" โดยตั้งใจว่าเมื่อกลับมาแล้ว จะร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านนาโน

หลังจากนั้น ทางสถานฑูตไทยในเยอรมันก็ยังมีการสนับสนุนต่อ จนนำมาสู่การจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะจัดที่ The Tide Resort ณ หาดบางแสน ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2550

สนใจโปรดดูรายละเอียดที่ http://www.ku.ac.th/gtsnn/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น