31 กรกฎาคม 2550

ฮ่องกงเล็งพัฒนาอุตสาหกรรมนาโน


ฮ่องกง เป็นดินแดนแห่งโอกาสเสมอ หลังจากได้กลับเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของแผ่นดินแม่จีนแผ่นดินใหญ่ ก็ยิ่งทำให้ฮ่องกงมีศักยภาพสูงขึ้นไปอีก ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของการประชุมใหญ่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นาโนเทคโนโลยี ชีวสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical engineering) ฮ่องกงมีความสนใจที่จะเป็นฮับทางด้านอุตสาหกรรมนาโนมานานแล้ว สถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง Hong Kong University of Science and Technology (ภาพทางขวามือ) ได้ลงทุนทางด้าน R&D เกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะมาก และที่เป็นจุดโดดเด่นของฮ่องกง และ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือ เขามีกระบวนการในการนำงานวิจัยออกไปทำการค้า โดยผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) โดยตั้งเป็นบริษัทเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่ บริษัทจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้เป็นกลไกในการนำงานวิจัย ไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจริงๆ แล้ว ประเทศไทยเองก็มีหน่วยงาน University Business Incubator อยู่ ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


และปลายปีนี้เอง วันที่ 11-14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เขาจะจัดงานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการชื่อ 2007 International Conference & Exhibition on Nanotechnology and Advanced Materials งานประชุมนี้จะเป็นเวทีให้นักเทคโนโลยี และ นักลงทุนได้มาจับมือพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้ฮ่องกงเป็นเกาะแห่งนาโนอุตสาหกรรมในอนาคต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น