09 สิงหาคม 2555

BMEiCON 2012 - The 5th Biomedical Engineering International Conferenceการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในบ้านเรานั้น มักจะจัดกันแต่ที่กรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา หรือ หัวหิน มีน้อยมากที่จะไปจัดกันในต่างจังหวัดไกลๆ แม้แต่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต คนไทยก็จะไม่ไปจัดกันที่นั่น ที่เราเห็นว่ามีจัดประชุมที่ภูเก็ตนั้น ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติมาจัดประชุมกันเอง คือแบบว่า มาใช้เป็นสถานที่ประชุม แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยแต่อย่างใดครับ

งานประชุมที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้ เป็นงานประชุมเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์  มีชื่อว่า BMEiCON 2012 (The 5th Biomedical Engineering International Conference) ซึ่งจะจัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 ซึ่งนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการขยับไปใกล้เพื่อนบ้านอาเซียนทางด้าน ลาว และ เวียดนาม กันมากขึ้น ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นั้น เริ่มเจริญเติบโตทั่วโลก และในบ้านเราเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว และตอนนี้ทางจีน และ อินเดีย มีการทำวิจัยเรื่องนี้กันมากครับ ปีนี้เราน่าจะได้เห็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในการประชุมนี้มากขึ้น

กำหนดส่งบทความฉบับเต็มใกล้เข้ามาแล้วนะครับคือ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ไม่แน่ใจว่าจะมีเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ (ปกติก็จะเลื่อนออกไปอีกประมาณ 1 เดือน แทบทุกปี) หัวข้อที่เป็นที่สนใจของการประชุมนี้ ได้แก่

Biomedical signal processing
Biomedical imaging and image processing
Bioinstrumentation
Bio-robotics and biomechanics
Biosensors and Biomaterials
Cardiovascular and respiratory systems engineering
Cellular and Tissue Engineering
Healthcare information systems
Human machine/computer interface
Medical device design
Neural and rehabilitation engineering
Technology commercialization, industry, education, and society
Telemedicine
Therapeutic and diagnostics systems
Recent advancements in biomedical engineering

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น